Krishantering

Skaffa en handlingsplan och utbilda de anställda innan krisen inträffar och tänk bl.a. på hur och vilka ni ska informera. Var tydlig med det som inträffat. Det minskar risken för missförstånd och ger människor en möjlighet att snabbt förhålla sig till det som hänt.

De tre vanligaste kriserna

De tre vanligaste kriserna som drabbar en arbetsplats och som psykologerna får lägga störst kraft på är:

  • Oväntade dödsfall (t ex en arbetsolycka)
  • Hot och våld (när personal fruktar för sitt liv, t ex vid ett rån)
  • Skuld och skam (vid misstanke om t ex förskingring).

Viktigast vid kris

Krisdrabbade människor sätter sig inte ner och ropar efter psykologer det första de gör. De vill vara med sina kollegor, vill att chefen gör sitt jobb, de vill komma hem till de nära och kära – den basala tryggheten som man behöver, enligt experten Magnus Brolin.

Han framhåller att chefer har en nyckelroll i det första skedet av krisen och förhoppningsvis har fått utbildning i att hantera svåra lägen. S k debriefing är i bästa fall helt verkningslöst. I många fall kan det innebära en återupprepning av den traumatiska upplevelsen för de drabbade. Det finns en föreställning, menar han, att man snabbt ska sätta sig ner och prata. Egentligen är det tvärtom. Prata inte så mycket om detaljerna, se till att skapa trygghet och lugn.

Man vet att 75-80 procent klarar riktigt svåra händelser utan några men, med hjälp av nätverk, kollegor, familj, vänner och goda chefer. De sista 25 procenten kan behöva stöd efter att ha utsatts för svåra händelser och utvecklar i värsta fall posttraumatisk stress.

Ett vanligt misstag vid krissituationer är att ta i för mycket och för tidigt, utan uppföljning. Man ska ta saker på allvar, men man ska ta det ganska lugnt. Man behöver säkerhet och trygghet i början.

Fem råd för kriser

  1. Stärk ledarskapet, så att cheferna klarar pressen i en kris.
  2. Se till att följa utvecklingen för de drabbade.
  3. Sätt in stabiliserande insatser. Behandla de få som behöver det.
  4. Skapa tydlighet, trygghet och lugn. Informera.
  5. Sätt en punkt för insatserna.
Utbildningstips: Krishantering, digital distansutbildning