Skiftarbete

Tänk på detta när du har ett skiftarbete. Den största risken med skiftarbete är att vi inte får tillräckligt med sömn. Har du långa nattarbetspass bör du inte arbeta mer än tre nätter på raken, menar stressforskaren Göran Kecklund.

Nära 40 procent av dem som yrkesarbetar jobbar oregelbundna tider eller skift. I grunden går det på tvärs med den mänskliga naturen.
– Som människor har vi biologiska förutsättningar. En sådan är att det ska finnas en regelbundenhet. Detta går stick i stäv med skiftarbete, säger Göran Kecklund, professor och föreståndare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

 Forskningen har visat att skiftarbete medför ökad risk för att drabbas av trafikolyckor och arbetsskador. Även risken för övervikt och sjukdomar som stroke, hjärt- och kärlsjukdomar samt stroke ökar. Allra farligast är det för dem som har väldigt oregelbundna tider, som vikarier och inhoppare.
Samtidigt kan vi inte komma ifrån att ett fungerande samhälle kräver skiftarbete i vissa branscher. Vilken form av skiftarbete är då minst dåligt
–  Jag tror inte att det är praktiskt möjligt att bara jobba kväll, eller att hitta grupper som bara jobbar natt. Det minst dåliga är då roterande skiftscheman, säger Göran Kecklund och syftar på scheman där man varvar dag och kväll och eventuellt också nattpass.

 

Det allra bästa skiftschemat, enligt Göran Kecklund, är att man växlar mellan dag och kväll och aldrig jobbar helg. Om det är möjligt ska man också undvika arbetspass som börjar före sju på morgonen eller slutar efter tio på kvällen.
Den stora risken med skiftarbete generellt är sömnbrist. Det är svårare att sova på dagen och ofta går fritidsintressen och familjeliv före sömn för kvälls- och nattarbetare. Generellt behöver vi sju-åtta timmars sömn per dygn, vilket många skiftarbetare inte når upp till.
–  Det bästa är att inte ha för många nätter i rad, för det ger ofta sömnbrist. Om sömnbristen ackumuleras växer tröttheten och det kan vara svårt att ta igen.

Göran Kecklund uppskattar att man kan klara fem-sex kvällspass på raken under förutsättning att passen inte är för långa. Är passen lite längre ska man inte jobba mer än fyra kvällar på raken. Om det handlar om långa nattpass på tolv timmar bör man inte jobba mer än tre nätter på raken.
Men Göran Kecklund påpekar också att man också måste väga in andra aspekter. Som möjligheten att ta raster. Om man är på en arbetsplats där det är svårt att ta rast bör det rimligen innebära att man jobbar färre kvällar/nätter på raken.

I dag är det ganska få som är över 50 år som jobbar på skiftscheman, många hittar i stället möjligheter att jobba dagtid. Göran Kecklund ser dock framför sig att höjd pensionsålder och arbetskraftsbrist kan innebära att fler äldre tvingas jobba kvällar och nätter.

Eftersom det är svårare att sova på dagen när man kommit upp i högre åldrar är detta ett problem, menar Göran Kecklund. Ett sätt att möte att fler äldre sannolikt kommer att behöva jobba skift är arbetstidsförkortning för vissa yrkesgrupper. Störst behov är det sannolikt inom vården och omsorgen, tror Göran Kecklund.
Men den typen av reformer är kontroversiella.
–  Det är en politiskt laddad fråga. Det medför ökade kostnader för arbetsgivarna men ger samtidigt vinster på annat håll.

Göran Kecklund fortsätter:
–  Och skulle man få till en förändring inom vården, men inte inom industrin, då skulle det också väcka reaktioner från anställda och organisationer inom industrin.

Förutsättningar för att skiftarbete ska fungera väl:

  • Man ska inte ha för långa pass.
  • Man ska inte arbeta för många dagar i följd om man arbetar natt.
  • Tänk på dygnsvila. Arbetstidslagen säger att du ska ha minst elva timmars sammanhängande dygnsvila (under en 24-timmarsperiod).
Läs mer om utbildningen: Arbetstider och hälsan