Hälsobokslut – modell utifrån arbetsplatsens behov

Boken beskriver en enkel och användbar modell för hälsobokslut, som kan vara en del av det ordinarie bokslutet och hjälpa organisationen att överblicka de ekonomiska konsekvenserna av hälsa och ohälsa. Modellen är uppbyggd kring sex nyckeltal. Fem av dem är framtagna ur data från befintliga HR-system och det sjätte grundar sig på en enkel enkät om hälsan för de anställda och redovisas som ett indextal.

Produktbeskrivning

Den gamla sanningen om personalen som ett företags viktigaste resurs blir allt mer relevant i kunskapssamhället. Ändå saknas ofta ett genomtänkt humankapitalperspektiv i det ordinarie bokslutet för många organisationer. Thomas Aronsson och Claes Malmquist beskriver i boken en modell för hälsobokslut, som de anser är så användbar och enkel att genomföra, att den skulle kunna ingå som en del i den årliga redovisningen.

Modellen är uppbyggd kring sex nyckeltal. Fem av dem är framtagna ur data från befintliga HR-system och det sjätte grundar sig på en enkel enkät om hälsan för de anställda och redovisas som ett indextal. Med hjälp av hälsobokslutet fås en överblick över de ekonomiska konsekvenserna av hälsa och ohälsa i organisationen. I boken får du svar på frågorna: Vad är ett hälsobokslut? Varför hälsobokslut? Vilka är hälsobokslutets intressenter? Vilka utgångspunkter är viktiga vid skapandet av en modell för hälsobokslut? Vilka ekonomiska effekter ger personalens förändrade hälsostatus upphov till? Vad innehåller Metodiucum hälsobokslut? Vad krävs av ett hälsobokslut för att det ska gå att revidera? Hur fungerar det i praktiken? Hur kan hälsobokslutet fungera som ett strategiskt ledningsinstrument?

374,00 kr ex.moms

För att beställa >>