Rehabiliteringsnätverk med arbetsrättsligt fokus

För dig som vill undvika att hamna i rehab med dina medarbetare. Bli bättre på att se tidiga signaler, arbeta strategiskt med rutiner och processer i relation till rehab, arbetsmiljö och arbetsrätt!

Ibland hamnar ett ärende i det arbetsrättsliga facket och då är det viktigt att vi som chefer/ arbetsgivare gjort rätt. Vi vill undvika att medarbetaren utsätts för ökat lidande och undvika att vi hamnar i rättsliga konflikter. Men om vi hamnar där så ska vi se till att vi gjort det som förväntas göras. Det spar både tid, pengar och mänskligt lidande.

Nätverket riktar sig till dig som önskar mera kunskap, som vill få tips och råd om svåra case och för dig som vill ha erfarenhetsutbyte med andra.

Nätverksledare

Nätverksledare är Annelie Christiansen. Annelie har lång erfarenhet att arbeta med komplicerade rehabärenden.

Annelie har läst vidare inom arbetsrätt, arbetsmiljö och hälsa. I dag arbetar hon som senior HR specialist inom arbetsmiljö och hälsa på en koncern.

 

 

 

 

 

Upplägg

Vi träffas vid sex tillfällen med olika teman som är vanligt förekommande vid rehabilitering och arbetsrätt. Se teman och omfattning nedan under fliken "Träffarna".

Du kan vid vissa tillfällen välja att delta digitalt eller fysiskt.

Förutom nätverksträffarna så ingår också allt detta:

  • Digitala frukostseminarier
  • Rabatt på utbildningar
  • Tidningen Allt om arbetsmiljö
  • Rabatt på konferenser
  • En årlig fysiskt träff
  • Rundabordssamtal - digitalt med redaktionen på Allt om arbetsmiljö

Du kan läsa mer om respektive del nedan. 

Pris: 29 900 kr/person

Vill du bli medlem i nätverket?

Kontakta mig, Isabella Norén Creutz, på medlemsservice för mer information.

Du når mig på telefon: 0586-421 18 eller via e-post isabella.noren.creutz@arbetsmiljoforum.se

Bli medlem du också!