Teman genom åren

Genom åren har Metodicum rehabdagar fördjupat sig i många olika teman. Översikten blir en historisk överblick över ämnet de senaste åren.

2021

Tema: Hur tacklar vi utmaningarna som Covid 19 fört med sig?

Dag 2: Vad innebär nya LAS för sjukskrivna? Vilka ändringar i rehabkedjan har genomförts, ska genomföras och diskuteras? Vad innebär de nya föreskrifterna om arbetsanpassning? mm.

2020 

Konferensen blev inställd på grund av corona-restriktioner

2019

Tema: Psykisk ohälsa

Dag 2: Nyheter från relevanta myndigheter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

2018

Tema: Organisatorisk arbetsmiljö

Dag 2: Två aktuella utredningar och politisk debatt

2017

Tema: Hur kan vi tillsammans minska sjukfrånvaron? Vi hade en kavalkad av goda exempel på lyckade insatser och avslutade med inspel från parterna och politiker.

2016

Detta år genomförde vi två upplagor av konferensen eftersom det hände en hel del med sjuktalen.

Tema: Tidiga insatser. Ämnet aktualiserades av en rapport som visade att tidiga insatser riskerade att förlänga sjukskrivningarna.

Dag 2: Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män? Parternas avsiktsförklaring för att minska sjukskrivningarna

Tema: Sjukfrånvaron ökar dramatiskt - vad kan vi tillsammans göra?

Dag 2: Riksrevisionens granskning av rehabgarantin och debatt med parter och politik om den ökande sjukfrånvaron.

2015

Dag 1: Så används det arbetsplatsnära stödet. Inlägg från parterna och besök av Annika Strandhäll (S), sittande socialförsäkringsminister.

Dag 2: Exempel på arbetssätt för arbetsåtergång vid psykisk ohälsa. Utvärderingen av projektet Hållbar rehabilitering.

2013

Dag 1: Forskningsläget kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsförmågebedömning.

Dag 2: Lägesrapport från socialförsäkringsutredningen. Jämförelse mellan systemen i Norge, Holland och Sverige.

2012

Dag 1: Lägesrapport från socialförsäkringsutredningen. Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Politisk debatt.

Dag 2: Bland annat en första utvärdering av projektet Hållbar rehabilitering.

2011

Flera stora utredningar presenteras: Den nytillsatta parlamentariska socialförsäkringsutredningen, Rehabiliteringsrådet samt utredningen om arbetsskadeförsäkringen. Politisk debatt med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Utvärdering av rehabgarantin och presentation av det nystartade projektet Hållbar rehabilitering.

2010

Utvärderingar av rehabiliteringskedjan från Inspektionen för socialförsäkringen och riksrevisionen. Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utvärdering av Norges NAV-reform.

Dag 2: parallella workshoppar där deltagarna bland annat fick möjlighet att komma med synpunkter till Rehabiliteringsrådet.

2009

Erfarenheter av rehabkedjan.

2008

Ansvar och etik i rehabiliteringsprocessen. Medverkan av socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson

2007

Roller och ansvar i rehabprocessen. Medverkan av socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson