Långtidsfrisk

I Sverige är vi mer sjukskrivna än någon annanstans. Den allra största delen av ohälsan är skapad, ett resultat av medvetna eller omedvetna beslut i företag och organisationer och i politiken. Vi har nått en nivå där kostnaderna för ohälsan är nära att knäcka välfärden. Författarna till boken Långtidsfrisk visar att utvecklingen kan brytas! Människan är en otrolig överlevare. Inom varje organism och organisation kan starka läkande krafter aktiveras. Ohälsa kan bytas mot hälsa. Grunden är den främjande principen. Hur är det, när det är som bäst, och vad ska vi göra för att nå dit? Varje organisation måste ställa de frågorna och ta svaren som utgångspunkt i sin verksamhet. I boken berättar författarna hur kartongfabriken i Fors blev Sveriges friskaste företag. De beskriver en framgångsmetod, som kan ses som embyrot till en ny svensk samhällsmodell. Den ger ett utförligt recept för hur vi kan erövra vår största outnyttjade tillgång: hälsan!

Produktbeskrivning

I Sverige är vi mer sjukskrivna än någon annanstans. Den allra största delen av ohälsan är skapad, ett resultat av medvetna eller omedvetna beslut i företag och organisationer och i politiken. Vi har nått en nivå där kostnaderna för ohälsan är nära att knäcka välfärden. Författarna till boken Långtidsfrisk visar att utvecklingen kan brytas! Människan är en otrolig överlevare. Inom varje organism och organisation kan starka läkande krafter aktiveras. Ohälsa kan bytas mot hälsa. Grunden är den främjande principen. Hur är det, när det är som bäst, och vad ska vi göra för att nå dit? Varje organisation måste ställa de frågorna och ta svaren som utgångspunkt i sin verksamhet. I boken berättar författarna hur kartongfabriken i Fors blev Sveriges friskaste företag. De beskriver en framgångsmetod, som kan ses som embyrot till en ny svensk samhällsmodell. Den ger ett utförligt recept för hur vi kan erövra vår största outnyttjade tillgång: hälsan!

300,00 kr ex.moms, porto tillkommer.

För att beställa >>