Träffarna - datum och teman

Träff 1 - 11 november
Rehabiliteringens grunder. Arbetsgivarens ansvar och medarbetarens ansvar.

En förmiddag digitalt.

 

Träff 2 – 30 november
Alkohol och droger i arbetslivet – arbetsrätt och praktiska åtgärder.

Här deltar du på den öppna utbildningen under en heldag. En unik kursdag där du träffar Ulric Hermansson, forskare, socionom och företagsläkare som föreläser växelvis med Annamaria Westregård, arbetsrättsexpert och docent i civilrätt. Föreläsarna för dialog med varandra om konkreta dilemman och det finns utrymme för dina egna dilemman och frågeställningar.

Delta på plats i centrala Stockholm eller digitalt.

 

Träff 3 – 16 december
Rehabprocessen. Arbetssätt och modeller för ett effektivt rehabarbete. Hälsoekonomi. Vi arbetar med faktiska case som inkommit från gruppen.

En förmiddag digitalt.

 

Träff 4 – 27 januari
Är allt verkligen rehab? Vi arbetar med faktiska case som inkommit från gruppen.

En förmiddag digitalt.

 

Träff 5 – 17 mars
De knepigaste ärendena, hur gör vi med dem? Ex psykisk ohälsa, utmattning, post Covid, sorg mm. Vi arbetar med faktiska case som inkommit från gruppen.

En förmiddag digitalt.

 

Träff 6 – 26-27 april (välj om du vill delta en eller två dagar)
Alla rehabärenden har en början och ett slut.

Vi träffas fysiskt i centrala Stockholm. Delta på den öppna konferensen Rehabiliteringens lagar. Du kan välja att delta båda dagarna 26-27 april eller bara delta under dag 2. Första dagen går du som en öppen deltagare och träffar andra som också deltar på konferensen. Andra dagen träffas vi exklusivt som grupp och möter experterna. Vi kan ställa våra egna frågor under 4 olika pass där vi träffar experterna en och en.

Maria Steinberg - Vad statuerar Arbetsmiljölagen?
Jenny Gustafsson, Försäkringskassan - Vad statuerar Sjuklönelagen och Socialförsäkringsbalken?
Annamaria Westregård - Vad statuerar Lagen om anställningsskydd, LAS
Andreas Edenman och Bo Ericson - Vad säger domarna i Arbetsdomstolen?

Bli medlem du också!