Träffarna - datum och teman

Träff ett – den 15 mars 2024
Rehabiliteringens grunder. Arbetsgivarens ansvar och medarbetarens ansvar.

Digitalt 9.00-12.00

 

Träff två – den 26 april

Rehabprocessen. Arbetssätt och modeller för ett effektivt rehabarbete. Hälsoekonomi. Vi arbetar med faktiska case som inkommit från gruppen.

Digitalt 9.00-12.00

 

Träff tre – den 24 maj

Arbetsmodeller för friskorienterat arbete. Hälso-ekonomi.

Digitalt 9.00-12.00

 

Träff fyra – den 16 augusti

Är allt verkligen rehab? Vi arbetar med faktiska case som inkommit från gruppen.

Digitalt 9.00-12.00

 

Träff fem – den 11 oktober

De knepigaste ärendena, hur gör vi med dem? Ex psykisk ohälsa, utmattning, post Covid, sorg mm. Vi arbetar med faktiska case som inkommit från gruppen.

Digitalt 9.00-12.00

 

Träff sex – hösten 2024 (datum ej fastställt) 

Vi deltar på den öppna konferensen Stora Rehabdagen.

Delta på plats i centrala Stockholm eller digitalt.

 

 

Bli medlem du också!