Så jobbar vi med personuppgifter

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen GDPR att gälla inom EU. Den ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL). Det innebar förändringar för oss som behandlar personuppgifter och du fick stärkta rättigheter när det gäller personlig integritet. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. En vanlig behandling av personuppgift är till exempel: insamling, registrering, lagring, organisering och bearbetning.

Vilken information sparar vi om dig?

När du blir kund hos oss så sparar vi de uppgifter som är relevanta för att vi ska kunna uppfylla köpeavtalet. Det är dina kontaktuppgifter och befattning samt din faktureringsadress. Om det är en utbildning/konferens som du har köpt så sparar vi också information om du har någon kostallergi. Lagringen om din kostallergi tar vi bort när utbildningen/konferensen är genomförd. Vi registrerar inga uppgifter om dig som vi inte har användning för.

Vi vänder oss till dig i din yrkesroll. Nästan all information som vi behandlar är kopplad till ditt arbete. I de fall vi har privata uppgifter, till exempel en privat mejladress eller postadress, så är det för att du själv har angivit dessa till oss. Vi sparar dina uppgifter så länge du är aktiv eller att vi utifrån din yrkesroll bedömer att du är en potentiell framtida kund till oss. Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Du kan när som helst avregistrera dig.

Om du avregistrerar dig

Om du avregistrerar dig från våra tjänster så tar vi bort dina personuppgifter inom någon/några dagar. I vissa fall sparar vi avidentifierade uppgifter för vår statistik. I vår marknadsföring till dig som inte är kund hos oss har vi gjort en intresseavvägning. Det innebär att andra personer med samma yrke som dig köper utbildningar/konferenser av oss. Våra utbildningar/konferenser /nyhetsbrev tar oftast upp nyheter om arbetsmiljö, rehabilitering, nya lagar, personalekonomi och socialförsäkring. Du kan när som helst tacka nej till detta och då raderar vi dina uppgifter men vi sparar din mejladress för att säkerställa att vi inte mejlar till dig igen.

Vilka rättigheter har du med den nya lagen?

Den nya lagen ger dig ett antal rättigheter till behandlingen av dina personuppgifter. Du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du har också rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi hanterar (så kallat registerutdrag). Du kan mejla eller ringa oss så kommer vi att skicka en länk till dig där du kan se vilka uppgifter vi har lagrat om dig. Där kan du också rätta de uppgifter vi har, eller begära att de ska raderas eller begränsas.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer de nya dataskyddsreglerna, våra interna riktlinjer och rutiner. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Vi har dataskyddsombud som ser till att dessa regler följs. De leverantörer som vi samarbetar med kan vi i vissa fall dela dina personuppgifter med. Då är de personuppgiftsbiträden för oss. De behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster (systemdrift, teknisk support och underhåll).

Du kan när som helst ställa frågor till oss om ovanstående. Du når oss på info@arbetsmiljoforum.se eller genom att ringa 0586-421 00, fråga efter Veronika Törnqvist.