Systematiskt kvalitetsarbete

Vi har en lång tradition av att följa upp deltagarnas upplevelser och ta tillvara på de förbättringsmöjligheter som dyker upp. Vi väljer våra lärare med krav på pedagogisk kompetens och praktiskt ämneskunnande och vi följer också upp effekterna av utbildningen, genom att kontinuerligt undersöka hur deltagaren utvecklas efter att ha gått en utbildning hos oss. 

SAUF - Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag

Arbetsmiljöforum följer de högt uppställda kvalitetskriterier som SAUF har satt upp för att underlätta dig som utbildningsköpare att värdera de tjänster som ett utbildningsföretag erbjuder.