Kundnöjdhet

Arbetsmiljöforum följer noggrant kundnöjdheten och arbetar ständigt för att leverera utbildningar i toppklass. Vi uppdaterar regelbundet våra kursupplägg för att möta yrkeslivets krav.

Systematiskt kvalitetsarbete

Arbetsmiljöforum har nära 40 års erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma. Sedan starten har kvalitet och kundnöjdhet stått i centrum för vår verksamhet.

Vi har alltså en lång tradition av att följa upp utbildningsdeltagarnas upplevelser och ta tillvara de förbättringsmöjligheter som dyker upp.

För närvarande arbetar vi med recensionsverktyget hos utbildning.se, som är en oberoende aktör som samlar utbildningar riktade till yrkesverksamma. För alla våra utbildningar, utom de som genomförs för första gången, kan du se genomsnittsbetyget på utbildningens presentationssida.

Vi samlar och bearbetar även all återkoppling som kommer in via våra kanaler och via våra utbildare, och gör även regelbundet stickprovsintervjuer med deltagare för att säkerställa att utbildningarna är användbara, aktuella, relevanta och effektiva.