Psykosocial skyddsrond

Föreläsaren

Christer Hederberg – Christer Hederberg, kursledare för "Psykosocial skyddsrond"

”Du får verktyg för att arbeta med psykosocial arbetsmiljö”

Varför ska man gå Psykosocial skyddsrond?
– Man får inblick i området och en förståelse för hur man kan arbeta med de psykiska och sociala frågorna. Kursdeltagarna får också exempel på metoder och verktyg.

Vem tycker du ska gå kursen?
– Kursen riktar sig till huvudskyddsombud, skyddskommittéledamöter och regionala skyddsombud. Även arbetsledare och HR-personal är målgrupper för kursen.

Vad kommer deltagarna förhoppningsvis ha lärt sig efter kursen?
– Hur arbetet med de psykiska och sociala kan genomföras i verksamheten. Exempel på olika kartläggningsmetoder. Hur man kan genomföra en psykosocial skyddsrond och vilka olika aktiviteter som kan ingå – till exempel medarbetarsamtal.

Hur brukar du lägga upp kursen?
– Kurserna brukar vara en kombination av grupparbete och föreläsning. Vi kommer att arbeta gemensamt kring mål och vision.

Deltagare

- Karin Persson, Skyddsombud, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Mycket intressant, visar hur svårt det är att vara skyddsombud när det gäller de psykosociala bitarna.

- Madeleine Wernberg, HR-specialist, Försvarsmakten, Stockholm
När människor kommer både från offentlig sektor, myndigheter och privata företag och både är skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter så blir det en väldigt intressant mix och viktiga diskussioner.

- Olle Åkerlund, Kassaföreståndare, IF Metall
Jag har fått de praktiska verktygen för att kunna arbeta förebyggande, framförallt med kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen.

Läs mer om utbildningen Psykosocial skyddsrond