Våra olika utbildningsformer

Hos oss kan du välja mellan öppna utbildningar och konferenser, digitala självstudiekurser, kurser med högskolepoäng, certifieringsutbildningar samt skräddarsydda/interna utbildningar som genomförs på plats hos er.

Vi förmedlar kunskap och kompetens i flera olika former för att kunna möta, och på bästa sätt möjliggöra för deltagaren att ta till sig informationen som förmedlas.

Öppna utbildningar

En öppen utbildning är tillgänglig för deltagare från många olika sektorer, branscher, företag och organisationer. Här får du förutom nya kunskaper även en bra möjlighet till att bredda ditt nätverk och ta del av olika sorters erfarenheter från andra deltagare. Våra öppna utbildning genomförs fysiskt på plats eller online.

Öppna utbildningar

Digitala utbildningar, självstudier

Digi Flex - var som helst, när som helst! Ladda ner din utbildning och delta när det passar dig bäst. Digitala utbildningar är ett uppskattat alternativ till klassrumsföreläsningar och passar mycket bra som verktyg både för punktinsatser för den enskilde och för större kompetensutvecklingsinsatser i organisationen då de är mycket tids- och kostnadseffektiva.

Digitala utbildningar

Kurser med högskolepoäng

Genom vårt samarbete med Karlstad universitet och Örebro universitet har vi möjlighet att erbjuda kurser som ger dig både kompetensutveckling och högskolepoäng! Nu kan du delta på träffarna helt digitalt!

Kurser med högskolepoäng

Skräddarsydda utbildningar

En skräddarsydd utbildning utgår från er egen idé om vad ni behöver lära er. Vi hjälper er att hitta rätt kursledare och tillsammans kan ni ta fram rätt utbildningsinsats utifrån expertens kompetens och ert behov.

Skräddarsydda utbildningar

Konferenser

Vi är först med det senaste i våra konferenser! Varje år ordnar vi ett tiotal högaktuella konferenser. Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan arbetsliv och forskning. Fokus är alltid hur arbetsgivaren påverkas av nya lagar, förslag och propositioner eller utvecklingen i samhället. Våra konferenser är också utmärkta tillfällen att knyta kontakter.

Konferenser

Certifieringsutbildning Faktaundersökning

Du genomgår ett komplett utbildningsprogram och som ett kvitto på din kompetens får du ett certifieringsintyg.

Certifieringsutbildning Faktaundersökning

Interna utbildningar

De flesta av våra öppna utbildningar kan anordnas på plats hos er som interna utbildningar. Det ger ofta fler i personalen möjlighet att delta och ni får en gemensam kunskapsplattform att utgå ifrån.

Interna utbildningar