Vi förmedlar kunskap och kompetens i flera olika former för att kunna möta, och på bästa sätt möjliggöra för deltagaren att ta till sig informationen som förmedlas. 

Öppna utbildningar

En öppen utbildning är tillgänglig för många deltagare från olika sektorer, branscher, företag och organisationer. Här får du förutom nya kunskaper även en bra möjlighet till att bredda ditt nätverk och ta del av olika sorters erfarenheter från andra deltagare.

Öppna utbildningar

Digitala utbildningar

Var som helst, när som helst!
Digitala utbildningar är ett uppskattat alternativ till klassrumsföreläsningar och passar mycket bra som verktyg både för punktinsatser för den enskilde och för större kompetensutvecklingsinsatser i organisationen då de är mycket tids- och kostnadseffektiva.

Digitala utbildningar

Kurser med högskolepoäng

Genom vårt samarbete med Örebro universitet har vi möjlighet att erbjuda kurser som ger dig både kompetensutveckling och högskolepoäng!

Kurser med högskolepoäng

Skräddarsydda utbildningar

En skräddarsydd utbildning anpassas utifrån utmaningarna på er arbetsplats och kan vara en mycket värdefull insats för organisationen framförallt när ni är flera som behöver få samma bild av era utmaningar, behov och lösningsalternativ.

Skräddarsydda utbildningar

Seminarier och webinarier

Seminarier är hel- eller halvdagar som arrangeras för att förmedla de kunskaper som behöver presenteras på ett mer djupgående sätt än vad som är möjligt i vårt ordinarie kursutbud. 

Webinarier är föreläsningar eller debatter online som mer kortfattat tar upp intressanta, relevanta och inspirerande ämnen från arbetslivet. 

Seminarier och webinarier