Kurser med högskolepoäng

Genom vårt samarbete med Karlstad universitet och andra universitet har vi möjlighet att erbjuda kurser som ger dig både kompetensutveckling och högskolepoäng! Nu kan du delta på träffarna helt digitalt!

Våra kurser med högskolepoäng är i första hand tänkt för dig i arbetslivet och är aktuella för dig som arbetar som HR, skyddsombud, chef, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöspecialist, jurist eller facklig företrädare.

Kurserna ges genom ett samarbete med olika universitet och kursuppläggen är på mellan fyra och åtta sammankomster med föreläsningar och diskussioner. Däremellan är det eget arbete med tillgång till handledarkontakt. Under kurserna möter du några av de främsta experterna inom respektive område.

Som deltagare kan du välja att examinera dig för högskolepoäng från Karlstad universitet, eller att enbart genomgå kursen med kursintyg från oss. För högskolepoäng krävs uppfyllande av närvarokrav, godkänd inlämningsuppgift och tentamen.

Här nedan kan du läsa mer om våra respektive kurser med högskolepoäng.