Interna utbildningar

De flesta av våra öppna utbildningar kan anordnas på plats hos er som interna utbildningar. Det ger ofta fler i personalen möjlighet att delta och ni får en gemensam kunskapsplattform att utgå ifrån.

En intern utbildning blir ofta tids- och kostnadseffektiv. Dessutom kan utbildaren använda exempel från er verksamhet eller er bransch.

Har ni behov av mer omfattande anpassningar av upplägget eller har ett utbildningsbehov som inte täcks av någon av våra befintliga utbildningar, kontakta oss för förslag om en skräddarsydd utbildning.