Föreläsaren

 – Maria Steinberg, kursledare för "Skyddsombudsrätt"

"Skyddsombud har omfattande rättigheter”

Varför ska man gå Skyddsombudsrätt?
– För att kunna bli ett bra skyddsombud behöver man veta vad uppgiften innebär. Skyddsombud har ett omfattande arbetsrättsligt stöd i Sverige! Det är viktigt att lära sig om det.

Vem tycker du ska gå kursen?
– Självklart skyddsombud. Men även personalvetare, arbetsmiljöhandläggare och chefer. De bör veta vad skyddsombud har för rättigheter. Det kan minska konflikter på arbetsplatsen och förbättra samarbetet mellan arbetsgivare och skyddsombud.

Vad kommer deltagarna förhoppningsvis ha lärt sig efter kursen?
– De kommer att ha lärt sig vilka möjligheter de har att påverka arbetsplatsen, hur man kan minska arbetsskador, hur skyddsombud ska samverka med arbetsgivare och vilket stöd de kan få från facket. De kommer också att få lära sig vilken rättslig ställning skyddsombud har.

Hur brukar du lägga upp kursen?
– Jag brukar ha föreläsningar varvat med grupparbete. Jag föredrar interaktiva kurser, där kursdeltagarna ställer mycket frågor. Då lär jag mig också!

Deltagare

- Ursula Lindström, Skyddsombud, Jensen Education
Förstår nu samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. Hur skyddsombud kan påverka arbetsgivaren samt lagar och förordningar.

- Malin Ottosson, Matreporter / Skyddsombud, Icakuriren
Kursen var verkligen jättebra. Det handlar ju om ganska torra juridiska lagtexter, men kursledaren Maria Steinberg gör dem levande och hon har konkreta exempel på allt. Nu känns det som jag har mer på fötterna och jag har med mig alla råd och checklistor tillbaka till jobbet.

- Mikael Westin, Projektledare och brandskyddsansvarig, IFO Vattenrening
Den här kursen var kanon! Maria Steinberg är riktigt duktig. Jag har jobbat 25 år inom byggbranschen och nu har jag lärt mig mer om tillvägagångssättet i arbetsmiljöarbetet. Hur vi kan analysera risker och faror på ett bättre sätt – till exempel ställa krav på byggställningar och så vidare.

- Johan Nilsson, Regionchef / Skyddsombud, Philip Morris
Kursen var väldigt nyttig! Jag blev nyligen utsedd till skyddsombud och det var mycket som jag inte visste om när det kom till rättigheter och skyldigheter inom arbetsmiljö men nu vet jag vad jag kan göra som skyddsombud.

- Kirsti Peldius, Handläggare, jurist / Skyddsombud, Förvaltningsrätten i Stockholm
Det är viktigt att få kompetensutveckling och ytterligare kunskap. Kursen var bra och givande med en duktig och kunnig föreläsare. Det var givande att få träffa andra och diskutera, få olika synvinklar och få ta del av olika erfarenheter.

- Malin Ottosson, Matreporter / Skyddsombud, Icakuriren
Jag har lärt mig att man som skyddsombud har mer makt och rättigheter än man tror! Jag rekommenderar kursen för både nya skyddsombud och de som har hållit på ett tag.

Läs mer om utbildningen i Skyddsombudsrätt