Skyddsombudsrätt

Föreläsaren

 – Maria Steinberg, kursledare för "Skyddsombudsrätt"

"Skyddsombud har omfattande rättigheter”

Varför ska man gå Skyddsombudsrätt?
– För att kunna bli ett bra skyddsombud behöver man veta vad uppgiften innebär. Skyddsombud har ett omfattande arbetsrättsligt stöd i Sverige! Det är viktigt att lära sig om det.

Vem tycker du ska gå kursen?
– Självklart skyddsombud. Men även personalvetare, arbetsmiljöhandläggare och chefer. De bör veta vad skyddsombud har för rättigheter. Det kan minska konflikter på arbetsplatsen och förbättra samarbetet mellan arbetsgivare och skyddsombud.

Vad kommer deltagarna förhoppningsvis ha lärt sig efter kursen?
– De kommer att ha lärt sig vilka möjligheter de har att påverka arbetsplatsen, hur man kan minska arbetsskador, hur skyddsombud ska samverka med arbetsgivare och vilket stöd de kan få från facket. De kommer också att få lära sig vilken rättslig ställning skyddsombud har.

Hur brukar du lägga upp kursen?
– Jag brukar ha föreläsningar varvat med grupparbete. Jag föredrar interaktiva kurser, där kursdeltagarna ställer mycket frågor. Då lär jag mig också!

Deltagare

Ursula Lindström, Skyddsombud, Jensen Education
- Förstår nu samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. Hur skyddsombud kan påverka arbetsgivaren samt lagar och förordningar.

Malin Ottosson, Matreporter / Skyddsombud, Icakuriren
- Kursen var verkligen jättebra. Det handlar ju om ganska torra juridiska lagtexter, men kursledaren Maria Steinberg gör dem levande och hon har konkreta exempel på allt. Nu känns det som jag har mer på fötterna och jag har med mig alla råd och checklistor tillbaka till jobbet.

Mikael Westin, Projektledare och brandskyddsansvarig, IFO Vattenrening
- Den här kursen var kanon! Maria Steinberg är riktigt duktig. Jag har jobbat 25 år inom byggbranschen och nu har jag lärt mig mer om tillvägagångssättet i arbetsmiljöarbetet. Hur vi kan analysera risker och faror på ett bättre sätt – till exempel ställa krav på byggställningar och så vidare.

Johan Nilsson, Regionchef / Skyddsombud, Philip Morris
- Kursen var väldigt nyttig! Jag blev nyligen utsedd till skyddsombud och det var mycket som jag inte visste om när det kom till rättigheter och skyldigheter inom arbetsmiljö men nu vet jag vad jag kan göra som skyddsombud.

Kirsti Peldius, Handläggare, jurist / Skyddsombud, Förvaltningsrätten i Stockholm
- Det är viktigt att få kompetensutveckling och ytterligare kunskap. Kursen var bra och givande med en duktig och kunnig föreläsare. Det var givande att få träffa andra och diskutera, få olika synvinklar och få ta del av olika erfarenheter.

Malin Ottosson, Matreporter / Skyddsombud, Icakuriren
- Jag har lärt mig att man som skyddsombud har mer makt och rättigheter än man tror! Jag rekommenderar kursen för både nya skyddsombud och de som har hållit på ett tag.

Frida Nordström, funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona
Skyddsombud för 20 anställda. Är själv medlem i Sveriges arbetsterapeuter, men i teamet som hon är skyddsombud för ingår personer med olika professioner och fackliga tillhörigheter.

Varför valde du att gå den här kursen?
- Jag blev utsedd till skyddsombud för ett år sedan, och har känt att jag vill ha mer på fötterna när det gäller min roll i arbetsmiljöarbetet, min roll som skyddsombud. Jag ville inte minst få inblick i och kännedom om de lagtexter som styr mitt uppdrag.

Hur tycker du att kursen har varit?
- Bra. Intressant. Jag gillar föreläsaren. Hon är mycket kunnig och har flera bra berättelser från verkligheten. Det har också blivit ännu tydligare för mig hur en viktig del av uppdraget är att hitta sätt att bygga relationer till arbetsgivaren. Jag har haft andra fackliga uppdrag tidigare, men i arbetsmiljöarbetet har man ju delvis andra roller, där det gemensamma intresset av en god arbetsmiljö är centralt. För oss som skyddsombud gäller det ofta att övertyga arbetsgivaren om den saken. Kanske hade jag velat ha mer om de hälso- och sjukvårdslagar som är viktiga just i mitt yrke, men det får jag grotta ner mig mer i senare. Jag förstår ju att vi måste hålla oss på en mer allmän nivå här.

Om du skulle betygsätta kursen på en skala 1-5, var hamnar du då?
4 +

Läs mer om utbildningen i Skyddsombudsrätt