Ledarskapsbokslut

Vill du utveckla dig själv och ditt ledarskap? I så fall kan denna bok vara ett konkret stöd i vardagen. Här presenteras det utifrån forskning utvecklade reflektionsverktyget Ledarskapsbokslut®. Det hjälper dig att tydliggöra och reflektera över hur din människosyn och dina värderingar påverkar dina egna beteenden.

Produktbeskrivning

Vill du utveckla dig själv och ditt ledarskap? I så fall kan denna bok vara ett konkret stöd i vardagen. Här presenteras det utifrån forskning utvecklade reflektionsverktyget Ledarskapsbokslut®. Det hjälper dig att tydliggöra och reflektera över hur din människosyn och dina värderingar påverkar dina egna beteenden. Det i sin tur påverkar medarbetarnas beteenden och i slutänden organisationens utfall. Utifrån vad du tydliggör arbetar du sedan fram en förbättringsplan för ditt ledarskap
och din arbetsprestation.

Du får också en översikt kring aktuell ledarskapsforskning. Fokus är hur ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa och arbetstillfredsställelse, organisationens kvalitet, produktivitet och effektivitet, samt ledarens egen arbetsmiljö och hälsa. En särskild tyngdpunkt ligger på hälsan, den långsiktigt viktigaste resursen för organisationen. Boken vänder sig till chefer, specialister och andra som är intresserade av ledarskap och personlig utveckling. Den passar också i ledarskapskurser inom akademin och utvecklingsprogram inom organisationer.

370,00 kr ex.moms, porto tillkommer.

För att beställa >>