Konferenser

Vi håller dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom arbetsmiljöområdet! Delta i våra konferenser och få både inspiration och konkreta verktyg med dig tillbaka till din organisation.

Aktuella konferenser just nu:

AI i arbetslivet - 20 mars 2024

Vad är egentligen AI? Hur kommer den nya teknologin påverka dig och din organisation? Hur kan man använda ChatGPT i verksamheten? Vad händer med källkritiken när generativ AI används i arbetslivet? Hur påverkas arbetsengagemanget när man inför robotisering, automatisering och AI på arbetsplatsen? 

Vi kommer bland annat att få lyssna på Johannes Sundlo, Senior HR Manager och thought leader in AI, Åsa Cajander, Professor i människo-datorinteraktion vid Uppsala universitet, Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.

AI i arbetslivet

Vi är först med det senaste i våra konferenser!

Varje år ordnar vi ett tiotal högaktuella konferenser. Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan arbetsliv och forskning. Fokus är alltid hur arbetsgivaren påverkas av nya lagar, förslag och propositioner eller utvecklingen i samhället.

Våra konferenser är också utmärkta tillfällen att knyta kontakter.

Kunskap

Vi kan arbetsmiljö! Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan forskning och arbetsliv.

Oberoende

Vi säger inte vad som är rätt eller fel. Som opartiska lyfter vi alla perspektiv och presenterar relevant fakta.

Aktuella

Ständigt aktuella! Vi erbjuder den senaste forskningen och verktyg i takt med arbetspolitikens svängningar.