Konferenser

Vi har ingen dold agenda och vi tar ingens parti. Vi säger inte vad som är rätt eller fel. Som opartiska lyfter vi alla perspektiv och presenterar relevant fakta.

Aktuella konferenser just nu:

Metodicum rehabdagar 9-10 november 2021

I år möts vi online, så det är enklare än någonsin att delta!
Målet med konferensen är att spegla vad som händer inom området sjukförsäkring och rehabilitering: forskning, goda exempel, rapporter från myndigheter, politiska initiativ mm.
Metodicum rehabdagar läs mer >>

Nya LAS - vad är på gång? 24 november

Nya regler i lagen om anställningsskydd föreslås träda i kraft i juni 2022. Vad innebär förslaget och vad tycker remissinstanserna?

Nya LAS - vad är på gång? Läs mer >>

Hybridarbetslivet - Det nya normala. Är det så normalt?

Rekommendationerna om hemarbete är slopade och det är dags att vända åter till kontoren. Härligt!? Eller? En tredjedel av de berörda känner mest stress. Och en stor andel förväntar sig eller önskar att kunna fortsätta distansarbeta åtminstone delar av veckan.

Hybridarbetslivet - Det nya normala läs mer >>

Rehabiliteringens lagar– rättspraxis 26-27 april 2022

Bli expert i rehabiliteringens lagar. Du får ett helhetsgrepp om de lagar som reglerar sjukskrivning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Alltså, vad säger LAS, AML, MBL, socialförsäkringsbalken och sjuklönelagen om rehabilitering?

Rehabiliteringens lagar– rättspraxis läs mer >>

Framtidens förändringsledning 17 februari 2022

Förändringsledning är en stor del av att vara en ledare idag. Till exempel är digitalisering, AI, globalisering och gig-ekonomi förändringsprocesser som gör att organisationer och individer behöver vara mer flexibla och öppna än tidigare. Med en allt högre förändringstakt är det inte ens längre något att sträva efter att bli klar med förändringen och hitta status quo.

Framtidens förändringsledning läs mer >>

Vi är först med det senaste i våra konferenser!

Varje år ordnar vi ett tiotal högaktuella konferenser. Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan arbetsliv och forskning. Fokus är alltid hur arbetsgivaren påverkas av nya lagar, förslag och propositioner eller utvecklingen i samhället.

Våra konferenser är också utmärkta tillfällen att knyta kontakter.

Kunskap

Vi kan arbetsmiljö! Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan forskning och arbetsliv.

Oberoende

Vi säger inte vad som är rätt eller fel. Som opartiska lyfter vi alla perspektiv och presenterar relevant fakta.

Aktuella

Ständigt aktuella! Vi erbjuder den senaste forskningen och verktyg i takt med arbetspolitikens svängningar.