Konferenser

Vi håller dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom arbetsmiljöområdet! Delta i våra konferenser och få både inspiration och konkreta verktyg med dig tillbaka till din organisation.

Aktuella konferenser just nu:

AI i arbetslivet - 20 mars 2024

Vad är egentligen AI? Hur kommer den nya teknologin påverka dig och din organisation? Hur kan man använda ChatGPT i verksamheten? Vad händer med källkritiken när generativ AI används i arbetslivet? Hur påverkas arbetsengagemanget när man inför robotisering, automatisering och AI på arbetsplatsen? 

Vi kommer bland annat att få lyssna på Johannes Sundlo, Senior HR Manager och thought leader in AI, Åsa Cajander, Professor i människo-datorinteraktion vid Uppsala universitet, Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.

AI för organisationer och medarbetare

Framgångsrik förändringsledning, 18 januari 2024

Har ni den förändringsledningskompetens som krävs för att göra en framgångsrik förändringsresa?

I den här hybrida heldagskonferensen riktar vi oss till dig som vill lära dig psykologin bakom framgångsrik förändringsledning, få verktyg och ta del av best practice, och som är nyfiken på forskningen inom området.

Framtidens förändringsledning Läs mer >>

Schemaläggning av 11-timmars dygnsvila - vi lär dig hur! 15 december 2023

I denna halvdagsföreläsning får du både verktyg och praktiska exempel på hur du som chef, HR eller bemanningsansvarig kan gå tillväga för att säkerställa att regelverk följs samtidigt som du får en fungerande verksamhet med nöjda medarbetare.  

Schemaläggning av 11-timmars dygnsvila - vi lär dig hur! Läs mer >>

Vi är först med det senaste i våra konferenser!

Varje år ordnar vi ett tiotal högaktuella konferenser. Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan arbetsliv och forskning. Fokus är alltid hur arbetsgivaren påverkas av nya lagar, förslag och propositioner eller utvecklingen i samhället.

Våra konferenser är också utmärkta tillfällen att knyta kontakter.

Kunskap

Vi kan arbetsmiljö! Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan forskning och arbetsliv.

Oberoende

Vi säger inte vad som är rätt eller fel. Som opartiska lyfter vi alla perspektiv och presenterar relevant fakta.

Aktuella

Ständigt aktuella! Vi erbjuder den senaste forskningen och verktyg i takt med arbetspolitikens svängningar.