Konferenser

Vi håller dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom arbetsmiljöområdet! Delta i våra konferenser och få både inspiration och konkreta verktyg med dig tillbaka till din organisation.

Aktuella konferenser just nu:

Schemaläggning av 11-timmars dygnsvila - vi lär dig hur! Extrainsatt tillfälle den 13 oktober!

I denna halvdagsföreläsning får du både verktyg och praktiska exempel på hur du som chef, HR eller bemanningsansvarig kan gå tillväga för att säkerställa att regelverk följs samtidigt som du får en fungerande verksamhet med nöjda medarbetare.  

Schemaläggning av 11-timmars dygnsvila - vi lär dig hur! Läs mer >>

Lönsamma hälsosatsningar – En heldag för dig som vill lyckas med företagets hälso- och friskvårdsinvesteringar. 29 september, 2023

I en lågkonjunktur är det viktigare än någonsin att göra kostnadseffektiva insatser, och samtidigt satsa ännu smartare på hälso- och friskvårdsfrämjande åtgärder för att främja såväl den fysiska som den psykiska och sociala hälsan hos medarbetare.

Lönsamma hälsosatsningar – En heldag för dig som vill lyckas med företagets hälso- och friskvårdsinvesteringar - Läs mer >>

När krisen kommer! 25 oktober 2023

Hur förberedda är ni när krisen kommer? Har ert företag en krisberedskapsplan som är övad och uppdaterad? Vet ni hur ni ska kommunicera i händelse av kris? Delta i vår hybrida heldagskonferens och lär dig allt om krishantering i arbetslivet!

När krisen kommer! Läs mer >>

Vi är först med det senaste i våra konferenser!

Varje år ordnar vi ett tiotal högaktuella konferenser. Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan arbetsliv och forskning. Fokus är alltid hur arbetsgivaren påverkas av nya lagar, förslag och propositioner eller utvecklingen i samhället.

Våra konferenser är också utmärkta tillfällen att knyta kontakter.

Kunskap

Vi kan arbetsmiljö! Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan forskning och arbetsliv.

Oberoende

Vi säger inte vad som är rätt eller fel. Som opartiska lyfter vi alla perspektiv och presenterar relevant fakta.

Aktuella

Ständigt aktuella! Vi erbjuder den senaste forskningen och verktyg i takt med arbetspolitikens svängningar.