Konferenser

Vi har ingen dold agenda och vi tar ingens parti. Vi säger inte vad som är rätt eller fel. Som opartiska lyfter vi alla perspektiv och presenterar relevant fakta.

Aktuella konferenser just nu:

Arbetstidernas konferens, 11 timmars dygnsvila – hållbart, hälsosamt; hur? 30-31 maj 2023

Heltidsfrågan har länge varit en het potatis och (o)hälsosamma scheman har i många kommunala verksamheter kommit att bli något av ett skällsord. Det har stormat rejält kring den svenska modellen för EU:s arbetstidsdirektiv och Sveriges största kollektivavtal har kritiserats för att inte leva upp till grundreglerna. Det här är konferensen som belyser myntets båda sidor och går från problembild till lösning!

Arbetstidernas konferens - Läs mer >>

Framtidens förändringsledning 20 september 2023

Förändringsledning är en stor del av att vara en ledare idag. Med en allt högre förändringstakt är det inte ens längre något att sträva efter att bli klar med förändringen och hitta status quo.

Framtidens förändringsledning - Läs mer >>

Vi är först med det senaste i våra konferenser!

Varje år ordnar vi ett tiotal högaktuella konferenser. Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan arbetsliv och forskning. Fokus är alltid hur arbetsgivaren påverkas av nya lagar, förslag och propositioner eller utvecklingen i samhället.

Våra konferenser är också utmärkta tillfällen att knyta kontakter.

Kunskap

Vi kan arbetsmiljö! Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan forskning och arbetsliv.

Oberoende

Vi säger inte vad som är rätt eller fel. Som opartiska lyfter vi alla perspektiv och presenterar relevant fakta.

Aktuella

Ständigt aktuella! Vi erbjuder den senaste forskningen och verktyg i takt med arbetspolitikens svängningar.