Konferenser

Vi har ingen dold agenda och vi tar ingens parti. Vi säger inte vad som är rätt eller fel. Som opartiska lyfter vi alla perspektiv och presenterar relevant fakta.

Aktuella konferenser just nu:

Framtidens förändringsledning 31 augusti 2022

Förändringsledning är en stor del av att vara en ledare idag. Med en allt högre förändringstakt är det inte ens längre något att sträva efter att bli klar med förändringen och hitta status quo.

Framtidens förändringsledning läs mer >>

Arbetsmiljön på hybridarbetsplatsen 27-28 september 2022

Efter rekordsnabba omställningar, nya kontorslösningar och en förändrad kultur kring hur vi ser på arbete idag väntar nu vårt post-pandemiska arbetsliv; och det behöver vi rusta oss för. Vi har fått anledning att stanna upp, reflektera och tänka om – så hur har vi tänkt då?

Arbetsmiljön på hybridarbetsplatsen läs mer >>

Vi är först med det senaste i våra konferenser!

Varje år ordnar vi ett tiotal högaktuella konferenser. Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan arbetsliv och forskning. Fokus är alltid hur arbetsgivaren påverkas av nya lagar, förslag och propositioner eller utvecklingen i samhället.

Våra konferenser är också utmärkta tillfällen att knyta kontakter.

Kunskap

Vi kan arbetsmiljö! Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan forskning och arbetsliv.

Oberoende

Vi säger inte vad som är rätt eller fel. Som opartiska lyfter vi alla perspektiv och presenterar relevant fakta.

Aktuella

Ständigt aktuella! Vi erbjuder den senaste forskningen och verktyg i takt med arbetspolitikens svängningar.