Konferenser

Vi har ingen dold agenda och vi tar ingens parti. Vi säger inte vad som är rätt eller fel. Som opartiska lyfter vi alla perspektiv och presenterar relevant fakta.

Aktuella konferenser just nu:

Modern friskvård – en nyckel till framgång! 21 oktober 2022

Friskvård är en av de många viktiga friskfaktorer som behövs för att vi ska må bra på arbetsplatsen och är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet – men vad kan, bör och får egentligen rymmas inom begreppet? Vad ska en modern organisation fokusera på i en tid när såväl fysisk, mental som social hälsa är en utmaning för många? Hur lyckas man med en satsning på hälsa? Och vad är det egentligen vi ska lyckas med?

Modern friskvård – en nyckel till framgång! läs mer >>

Framtidens förändringsledning 27 januari 2023

Samtidigt har människor samma behov av trygghet, engagemang och överblick som tidigare. Det här ställer stora krav på kompetent förändringsledning. Går det att få alla i organisationen att dra åt samma håll? Hur undviker vi negativ gruppdynamik och personalflykt i osäkra tider? Varför är det viktigt att arbeta aktivt och medvetet med kommunikation och beteendeförändringar för att nå mål?

Välkommen till en fullmatad dag om förändringsledning där erfarna chefer och organisationskonsulter delar konkreta verktyg och metoder. Vi har med ”Covid-perspektivet” och de nya förutsättningarna som påverkar framtidens ledarskap.

Framtidens förändringsledning läs mer >>

Vi är först med det senaste i våra konferenser!

Varje år ordnar vi ett tiotal högaktuella konferenser. Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan arbetsliv och forskning. Fokus är alltid hur arbetsgivaren påverkas av nya lagar, förslag och propositioner eller utvecklingen i samhället.

Våra konferenser är också utmärkta tillfällen att knyta kontakter.

Kunskap

Vi kan arbetsmiljö! Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan forskning och arbetsliv.

Oberoende

Vi säger inte vad som är rätt eller fel. Som opartiska lyfter vi alla perspektiv och presenterar relevant fakta.

Aktuella

Ständigt aktuella! Vi erbjuder den senaste forskningen och verktyg i takt med arbetspolitikens svängningar.