Konferenser

Vi har ingen dold agenda och vi tar ingens parti. Vi säger inte vad som är rätt eller fel. Som opartiska lyfter vi alla perspektiv och presenterar relevant fakta.

Aktuella konferenser just nu:

Arbetsplatsens roll för psykisk hälsa 31 mars 2023

Vad kan vi göra på arbetsplatsen för att främja psykisk hälsa? Vad kan vi göra för att hjälpa när ohälsa uppstått? Vilken roll spelar ledare? Vad är goda exempel att inspireras av? Vad kan vi göra för oss själva och varandra? Varmt välkommen till en heldag där vi inspirerar, utbildar, berör och reflekterar kring en av vår tids stora hälsoutmaningar.
Arbetsplatsens roll för psykisk hälsa - Läs mer >>

Rehabiliteringens lagar - rättspraxis 26-27 april 2023

Bli expert i rehabiliteringens lagar! AML, LAS och MBL – har du koll på det du behöver? Vad rymmer egentligen socialförsäkringsbalken och sjuklönelagen utifrån ett rehabiliteringsperspektiv? Hur ser roll- och ansvarsfördelningen ut? Vem ska göra vad? Det är dags att bli expert i rehabiliteringens lagar - välkommen till en konferens där vi ger dig kunskap om allt som berör rehabiliteringsområdet!

Rehabiliteringens lagar - rättspraxis läs mer >>

Framtidens förändringsledning 20 september 2023

Förändringsledning är en stor del av att vara en ledare idag. Med en allt högre förändringstakt är det inte ens längre något att sträva efter att bli klar med förändringen och hitta status quo.

Framtidens förändringsledning läs mer >>

Vi är först med det senaste i våra konferenser!

Varje år ordnar vi ett tiotal högaktuella konferenser. Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan arbetsliv och forskning. Fokus är alltid hur arbetsgivaren påverkas av nya lagar, förslag och propositioner eller utvecklingen i samhället.

Våra konferenser är också utmärkta tillfällen att knyta kontakter.

Kunskap

Vi kan arbetsmiljö! Med lång erfarenhet och kunniga experter är vi länken mellan forskning och arbetsliv.

Oberoende

Vi säger inte vad som är rätt eller fel. Som opartiska lyfter vi alla perspektiv och presenterar relevant fakta.

Aktuella

Ständigt aktuella! Vi erbjuder den senaste forskningen och verktyg i takt med arbetspolitikens svängningar.