Konsulttjänster

Genom vårt systerbolag Starck och Partner och vårt egna nätverk kan vi även erbjuda konsulttjänster inom ett flertal områden. Exempel på tjänster som vi kan stötta i med hjälp av våra partners;

  • Utredning av kränkande särbehandling med metoden faktaundersökning
  • Andra typer av arbetsmiljöutredningar
  • Rådgivning i rehabiliteringsärenden
  • Rådgivning inför Arbetsmiljöverkets inspektion
  • Framtagande av arbetsmiljöpolicys och övrig lagstadgad arbetsmiljödokumentation
  • Arbetsförmågebedömningar
  • HR-stöd i arbetsmiljöfrågor
  • Karriär- och chefscoachning
  • Interima HR-konsulter
  • Workshops för ledningsgrupper/ledarutveckling

Välkommen att höra av dig till mig, Annica Taban, så undersöker jag hur vi kan hjälpa er!

telefon 073-620 23 20 eller annica.taban@arbetsmiljoforum.se. Du kan även fylla i formuläret nedan så tar vi kontakt.

Besök även vårt systerbolag Starck&Partners hemsida för mer information om de tjänster de erbjuder: Starck & Partner – Vi skapar välmående och effektiva arbetsplatser (starckpartner.se)

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort >>