Från kulturkrockar till kulturmöten – Affärskommunikation över kulturgränser

De flesta företag och organisationer har idag både kunder och medarbetare med olika kulturella bakgrunder. Och just i arbetslivet är kanske risken som störst att det spännande och lustfyllda kulturmötet övergår till den frustrerande och tidsödande kulturkrocken. Den här handboken hjälper dig att hantera kulturkrockar och förvandla dem till givande kulturmöten. Den vill väcka din nyfikenhet på andra kulturer, men också ge dig goda råd och visa hur du kan undvika fallgropar. Boken var nominerad till årets HR-bok 2009.

Produktbeskrivning

De flesta företag och organisationer har idag både kunder, samarbetspartners och medarbetare med olika kulturella bakgrunder. Och just i arbetslivet är kanske risken som störst att det spännande och lustfyllda kulturmötet övergår till den frustrerande och tidsödande kulturkrocken. Den här handboken hjälper dig att hantera kulturkrockar och förvandla dem till givande kulturmöten. Den vill väcka din nyfikenhet på andra kulturer, men också ge dig goda råd och visa hur du kan undvika fallgropar. Boken var nominerad till årets HR-bok 2009.

Christine Beckman har bott, studerat eller arbetat utomlands under halva sitt liv och har därför alltid levt med en medvetenhet om andra kulturer. I 25 år har hon arbetat som utbildare på företag och myndigheter och utbildat i språk och interkultur. Jenny Forsling är journalist. Hon tillbringade sin uppväxt utomlands vilket har gett henne en förståelse för de svårigheter som det innebär att konfronteras med ett nytt språk och en ny kultur.

300,00 kr ex.moms, porto tillkommer.

För att beställa >>