Vad chefen behöver veta om rehabilitering 2018

I denna praktiska handbok beskrivs rehabiliteringsprocessen från det att en medarbetare går hem från jobbet sjuk, tills dess att han eller hon är färdig rehabiliterad. Boken utgår från chefens perspektiv och är uppdaterad med de regler som gäller 2018.

Produktbeskrivning

Vad ska chefen göra och vad är chefens ansvar när någon anställd måste sjukskriva sig? Vilka måste han eller hon samverka med i möten och beslut under den ibland snåriga rehabiliteringsprocessen? Och vad bör chefen ge akt på i den egna organisationen för att förebygga att eventuellt fler blir sjuka?

Svaren finner du i Vad chefen behöver veta om rehabilitering 2018, en praktisk, överskådlig och för året uppdaterad vägledning på området sjukskrivning/rehabilitering.

Rehabiliteringskedjan som syftar till att i möjligaste mån tillvarata arbetskraften, lägger ett stort ansvar på såväl arbetsgivare som på den enskilde och Försäkringskassan att samverka till en effektiv rehabilitering. Här beskrivs i detalj rehabiliteringsprocessen med sina tre faser (återhämtning, ”påfyllnad” och arbetsåtergång) vid olika diagnoser och läkningsförlopp. Faserna ska i stort matcha Försäkringskassans tidsintervaller för avstämning och bedömning av arbetsförmågan. Allt för att sjukskrivningstiden ska användas optimalt.

Vad chefen behöver veta om rehabilitering har getts ut, reviderad med regeländringar, årligen 2009-2014. Efter några års uppehåll kommer nu en utgåva uppdaterad med de regler som gäller 2017-2018.

Beställ flera exemplar och få rabatt (vid beställning av flera är priset är 150/bok)! Kontakta annika.andersson@metodicum.se

200,00 kr ex.moms, porto tillkommer.

För att beställa >>