Healthy and Effective Leadership in Organisations

I denna doktorsavhandling tar Johan Larsson, forskare vid Mittuniversitet, upp hur ledarskapet är avgörande för organisationers långsiktiga framgång. En ledare har nämligen möjlighet att påverka såväl effektivitet som kvalitet och personalens hälsa. Här beskrivs framgångsrika strategier för att utveckla dessa värden. Till grund ligger fem empiriska studier av organistioner som utmärkt sig positivt just inom fältet ledarskap. Ett resultat från studien är ett nyframtaget system för tidiga indikationer med avseende på anställdas hälsa. Systemet förvarnar om att åtgärder behöver vidtas innan det uppstår problem med ökande sjukskrivningsnivåer. Boken innehåller också en systematisk genomgång av andra studier kring ledarskap. Detta är en bok för chefer, hr-specialister, studenter inom akademien och andra personer som är intresserade av ledarskap eller ledarskapsutveckling. Boken är skriven på engelska.f

Produktbeskrivning

I denna doktorsavhandling tar Johan Larsson, forskare vid Mittuniversitet, upp hur ledarskapet är avgörande för organisationers långsiktiga framgång. En ledare har nämligen möjlighet att påverka såväl effektivitet som kvalitet och personalens hälsa. Här beskrivs framgångsrika strategier för att utveckla dessa värden. Till grund ligger fem empiriska studier av organistioner som utmärkt sig positivt just inom fältet ledarskap. Ett resultat från studien är ett nyframtaget system för tidiga indikationer med avseende på anställdas hälsa. Systemet förvarnar om att åtgärder behöver vidtas innan det uppstår problem med ökande sjukskrivningsnivåer. Boken innehåller också en systematisk genomgång av andra studier kring ledarskap. Detta är en bok för chefer, hr-specialister, studenter inom akademien och andra personer som är intresserade av ledarskap eller ledarskapsutveckling. Boken är skriven på engelska.

358,00 kr ex.moms, porto tillkommer.

För att beställa >>