Faktaundersökning – utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem

Faktaundersökning är en systematisk metod för noggrann och rättssäker behandling av anställda och chefer i svåra arbetsmiljö- och konfliktsituationer.

Produktbeskrivning

Faktaundersökning är en systematisk metod för noggrann och rättssäker behandling av anställda och chefer i svåra arbetsmiljö- och konfliktsituationer. Framför allt är det aktuellt att genomföra en faktaundersökning om en anställd menar sig vara utsatt för oacceptabelt beteende i arbetsmiljön. Till exempel kan det röra sig om mobbning, kränkande särbehandling, trakasserier eller annat otillbörligt beteende.
I boken presenteras hur en faktaundersökning genomförs och vilka system och rutiner organisationer bör ha för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom detta område. Här diskuteras också när olika typer av undersökningsmetoder är lämpliga, givet omständigheterna.
Boken ingår som kurslitteratur till våra utbildningar i ämnet.

400 kr ex.moms, porto tillkommer.

För att beställa >>