Utbildningar

Kategori
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Skyddsombud
Mobbning och kränkande särbehandling
Psykosocial arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetstider, bemanning och schemaläggning
Chef och ledarskap
HR, personal
Rehabilitering
Ergonomi
Plats
Stockholm
Göteborg
Malmö
Utbildningstyp
E-learning
Digital livekurs
Öppen utbildning
Inspirationsföreläsning
Kurs med högskolepoäng
Certifieringsutbildning
Internutbildning
Skräddarsydd utbildning
Nivå
Bas
Medel
Specialiserande
Nuvarande valda filter av utbildningar.   Nollställ filter