Trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen

Det här är ett heldagsseminarium för dig som vill lära dig mer om vad trakasserier och kränkningar i arbetslivet innebär och hur man förebygger och hanterar dessa enligt lagkrav och praxis.

Beskrivning

Under denna dag som är en blandning av föreläsningar och praktiskt arbete med caseövningar kommer du att få lära dig hur lagkraven ser ut kring trakasserier och kränkande särbehandling. Alla arbetsgivare ska arbeta systematiskt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. Där ingår även den psykosociala arbetsmiljön som handlar om hur vi mår och trivs på arbetsplatsen. Varje arbetsgivare är även skyldig att ha riktlinjer kring hur man på arbetsplatsen ser på förekomsten av kränkningar, sexuella trakasserier och repressalier. Arbetsgivaren ska även ha rutiner som anger hur man hanterar uppkomna situationer.

Ta del av forskning, fakta kring lagar, policys och praktiska case kring hantering av kränkningar för att bli bättre rustad att hantera ärenden på din arbetsplats. 

Innehåll

Dagen börjar med en föreläsning av Stefan Blomberg, fil dr i organisationspsykologi samt legitimerad psykolog och är en av Sveriges främsta experter på utsatthet i arbetslivet. Ni får ta del av hans forskning om mobbning i arbetslivet och hur ledarskap motverkar eller orsakar mobbning. Hans forskningsrapport vann 2023 pris som årets avhandling av Centrum för arbets- och miljömedicin.

Därefter kommer vår arbetsrättsjurist Oscar Fredriksson och vår expert Milla Jonsson guida er igenom lagkraven och arbetsgivares rättigheter och skyldigheter när det kommer till kränkningar och trakasserier. Vi kommer även att gå in på den nya lagen om visselblåsning. 

Under eftermiddagen arbetar vi med faktiska caseövningar för att lära oss hur man hanterar ärenden rent praktiskt. Det finns möjligheter att själv skicka in case som man vill diskutera och få möjlighet att få stöttning i. 

Resultat

Efter utbildningen kommer du ha en grundläggande förståelse för hur man kan arbeta förebyggande med mobbning, kränkningar och trakasserier. 

Du har fått en kunskap om vilka lagkrav och AFS:ar som är gällande inom området och hur en arbetsgivare bör agera vid dessa händelser. 

Genom praktiska case övningar kommer du ha fått en förståelse och verktyg för att hantera verkliga fall på din arbetsplats.

Målet är att du ska känna dig trygg lagkrav och praktisk hantering!

Föreläsare
Stefan Blomberg
Stefan Blomberg
Filosofie doktor och legitimerad psykolog
Stefan Blomberg är forskare och utbildare i eget företag samt på Arbets-och miljömedicin i Linköping och Linköpings universitet. Stefan är en av Sveriges mest erfarna och kunniga personer när det gäller mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är författare till boken ”Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder” (2016) och är en omtyckt och flitigt anlitad föreläsare och expert. Under 2017 deltog han tillsammans med Morgan Alling i SVT:s teveserie Morgans Mission. Stefan har varit ordförande i Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer. Han var också huvudförfattare till de nationella riktlinjerna för hantering av sociala hälsorisker på arbetet som Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) publicerade 2021. Stefan är också en av författarna till boken ”Faktaundersökning - utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem” som publicerades 2020. Stefans doktorsavhandling Beware of Non-Supportive Leaders fick i april 2023 pris som årets avhandling på det årliga arbetsmedicinska vårmötet i Stockholm.
Oscar Fredriksson
Oscar Fredriksson
Jurist och utredningschef på Starck & Partner
Oscar Fredriksson är jurist från Uppsala universitet med en bred ledarskaps- och chefserfarenhet från såväl ideell verksamhet som näringsliv och offentlig förvaltning. Han har bland annat varit kommundirektör samt utredare och sakkunnig vid Regeringskansliet och Näringslivets regelnämnd och under en lång period även ledamot i Svenska Röda korsets styrelse. Förutom examen i juridik har han även examen i socialpsykologi samt examen i filosofi med genusteoretisk inriktning. Under de senaste fem åren har han arbetat heltid som juridisk expert med fokus på utredningar av kränkningar, trakasserier och mobbing och han är även en uppskattad föreläsare inom detta område.
Milla Jonsson
Milla Jonsson
Expert inom arbets- och arbetsmiljörätt
Milla Jonsson är en uppskattad föreläsare inom arbets- & arbetsmiljörätt, vilka är hennes expertområden. Dessutom är hon grundare av en Law:box med tjänsten Fråga Juristen och en app som heter Fack:app, en digitala rådgivare och guide inom arbets- och arbetsmiljörätt. Dessutom driver hon Arbetsmiljöpodden som tar upp aktuella ämnen inom arbetsmiljöområdet. Hon har en lång erfarenhet av att inspirera, kompetensutveckla men även stötta ledare, chefer, förtroendevalda som medarbetare inom hennes expertområden.
Varför läsa kursen?
  • Ta del av forskning från en av Sveriges ledande forskare inom området!
  • Fråga juristen vad lagarna säger!
  • Få praktiska och konkreta kunskaper!
Ämnesområde
Mobbning och kränkande särbehandling
Utbildningsnivå
Medel
Bas
Pris
4 900 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

Utbildningen är en digital heldag med start 09:00 och avslut 16:00. 

Kurstillfällen
15 maj 2024
Digital livekurs

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Annica  Taban
Annica Taban
Utbildningsansvarig. Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Lär dig hantera kränkningar och trakasserier!