Uppsägning på grund av arbetsbrist - hur gör man?

Omorganisation i företaget? Neddragningar på grund av lågkonjunktur? I den här digitala halvdagsutbildningen lär vi dig vilka steg du behöver ta gällande förhandling, varsel och turordningsregler enligt "nya" LAS. Passa på att ställa alla frågor du har till vår erfarna jurist.

Beskrivning

Den här utbildningen är för dig som är chef, HR eller fackligt ombud som vill få full koll på processen för uppsägning av medarbetare på grund av arbetsbrist.

Att säga upp medarbetare är något av det svåraste ett företag kan stå inför. Det är viktigt att göra en korrekt process enligt lagkrav, men även att genomföra uppsägningarna på ett professionellt och respektfullt sätt för att bibehålla arbetsgivarvarumärket.

Under den här halvdagen kommer vi bland annat gå igenom: 

- Vilka lagar är det som påverkar uppsägning på grund av arbetsbrist?

- Vad innebär MBLs regler om förhandlingar mellan arbetsgivare och facklig organisation? Vilka frågor måste förhandlas? Vad gäller om man inte har kollektivavtal?

- Vad innebär de nya reglerna i LAS om turordning?
- Hur fastställs turordning enligt LAS och vilka möjligheter har arbetsgivare enligt de nya reglerna att göra undantag?

- Vad gäller för varsel till Arbetsförmedlingen? När och hur behöver man varsla? 

 

Föreläsare
John Wahlstedt
John Wahlstedt
Jurist
John är tidigare chefsjurist vid Svenskt Näringsliv. Han satt med i arbetsgruppen som tog fram nya LAS. Han är även en av de mest kunniga i Sverige när det gäller arbetstidsregler då han var nationellt ansvarig för frågor om arbetstid och förhandlare för Sverige vid översynen av EUs arbetstidsdirektiv.
Varför läsa kursen?
  • Utbilda dig via en expert inom området!
  • Bli trygg i att du gör processerna korrekt!
  • Säkerställ att du är en seriös och professionell arbetsgivare!
  • Skaffa dig nödvändig kunskap!
Ämnesområde
Arbetsrätt
Utbildningsnivå
Medel
Bas
Pris
3 500 kr/person
1000kr rabatt vid bokning av både uppsägning pga arbetsbrist och uppsägning pga personliga skäl.
Omfattning

Halvdag via Zoom.

08:30 - 12:00 (digital incheckning från 08:15). 

Kurstillfällen
23 augusti 2024
Digital livekurs
11 oktober 2024
Digital livekurs

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Jonas  Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Uppsägning på grund av arbetsbrist uppsägning omorganisation Neddragningar Varsel