Arbetsrätt

Arbetsrätt är ett centralt kunskapsområde för dig som arbetar med personalfrågor. Arbetsrätten är föränderlig och kan vara svår att överblicka, samtidigt som det kan vara kostsamt att göra fel. Därför är utbildning i arbetsrätt en god investering!

Roll
Skyddsombud
HR, personal
Chefer
Plats
Utbildningstyp
Digital livekurs
Öppen utbildning
Kurs med högskolepoäng
Nivå
Bas
Medel
Specialiserande
Nuvarande valda filter visar av utbildningar.   Nollställ filter

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och finns med i allt från rekryteringsprocesser till rehabilitering, arbetsmiljöfrågor, hantering av misskötsamhet och avslut av anställning. 

Några centrala lagar inom arbetsrätten är: 

  • Medbestämmandelagen 
  • LAS Lagen om anställningsskydd 
  • Förtroendemannalagen 
  • Arbetsmiljölagen 
  • Diskrimineringslagen 
  • Semesterlagen 
  • Arbetstidslagen 
  • m.fl. 

Aktuella kunskaper i arbetsrätt lönar sig 

Arbetsrättsliga frågor regleras alltså dels i flera olika lagar, dels i kollektivavtal. För att tillämpa arbetsrätten i enskilda fall behöver man dessutom ofta väga in rättspraxis. Det kan alltså vara krävande både att ha överblick över och att hålla sig uppdaterad inom ämnet. 

Samtidigt är det viktigt att göra rätt från början i arbetsrättsliga processer. Misstag kan kosta mycket både i mänskligt lidande och i pengar. En arbetsrättsutbildning är därför ofta en god investering. 

Från grundkurser som ger överblick till specialistutbildningar  

Bland Arbetsmiljöforums kurser om arbetsrätt hittar du både sådana som ger dig överblick över området och sådana som djupdyker i specifika delar av arbetsrätten.  

Vår utbildning Arbetsrätt 15 högskolepoäng i samarbete med Karlstad universitet, är vår mest kompletta arbetsrättskurs. Den erbjuder en utmärkt möjlighet för dig som är yrkesverksam och som vill uppdatera och validera dina kunskaper, eller helt enkelt förstå systemet från grunden. Du behöver ingen särskild behörighet och kan välja om du vill examineras för att få högskolepoängen eller inte. 

Arbetsmiljörätt 15 högskolepoäng i samarbete med Örebro universitet, fungerar på samma sätt. Den fördjupar de delar av arbetsrätten som rör just arbetsmiljöfrågor. 

Arbetsmiljöansvar, straffansvar och delegering är en tvådagarskurs om arbetsmiljörätt för dig som behöver förstå det grundläggande systemet men inte har möjlighet att gå en hel termin. Den ger dig överblick över arbetsmiljörätten, men går också in djupare på rättspraxis och aktuella fall. Du får också möjlighet att ställa specifika frågor till vår erfarna föreläsare. 

Skyddsombudsrätt är en mycket populär endagskurs som tar upp de delar av arbetsrätten som berör skyddsombudets roll. Kursen är oumbärlig för dig som är ny som skydds- eller arbetsmiljöombud, men den är även uppskattad av mer erfarna ombud. 

Rehabiliteringens lagar går igenom arbetsrätten i de delar som rör sjukfrånvaro och rehabilitering. I utbildningen blir det tydligt just hur de olika lagarna överlappar och skär in i varandra.  

Arbetstidslagen ger under en heldag en fördjupning om arbetstidslagen, EUs arbetstidsdirektiv och aktuell rättspraxis. Här får du som arbetar mer specialiserat med arbetstidsfrågor, t.ex. som förhandlare eller på strategisk nivå, möjlighet att få svar på sådant som är svårt att läsa sig till. 

Utbildningar med arbetsrättsliga inslag 

Många av Arbetsmiljöforums kurser har inslag av arbetsrätt utan att det är huvudämnet. Det gäller t.ex. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, BAM, SAM, Mobbning och kränkande särbehandling: att utveckla rutiner och riktlinjer, Faktaundersökning, Alkohol och droger i arbetslivet, Att schemalägga för hälsa och effektivitet i vård och omsorg. 

Visa mer