Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Lär dig vad du som arbetsgivarföreträdare behöver veta för att hantera rehabiliteringsärenden på ett hållbart sätt. Du får en bra kunskapsgrund om skyldigheter och rättigheter, tidsgränser, ersättningar, samverkan och ekonomiska aspekter.

Beskrivning

Rehabiliteringsprocessen är komplex med många faktorer att ta hänsyn till och ett regelverk som ofta ändras. Med den här utbildningen blir du trygg i din roll och vet vad du bör göra i varje steg.

Den här intensiva tvådagarsutbildningen går igenom hela rehabiliteringsprocessen från tidiga signaler på ohälsa, till återgång i arbete eller avslut. Under första dagens eftermiddag ligger fokus på rehabiliteringens ekonomi. Vad är det som kostar i ett sjukfall? Hur räknar man ut vilka insatser som är lönsamma?

Förutom att gå igenom processen steg för steg, diskuterar vi också case och kommer in på frågor som brukar upplevas som problematiska som t.ex.

 • Hur stora anpassningar är rimliga?
 • Hur bemöter vi psykiska funktionsnedsättningar och NPF-diagnoser?
 • Hur hanterar vi misskötsamhet, missbruk och konflikter under rehabprocessen?

Vi jobbar med en blandning av föreläsningar, casestudier och grupparbeten. Det säkerställer att utbildningen blir praktisk och verklighetsnära. Dessutom blir erfarenhetsutbyte en del av lärandet.

Vem riktar sig kursen Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar till?

Kursen riktar sig framför allt till dig som arbetar med rehabiliteringsfrågor som arbetsgivarföreträdare, t.ex. inom HR eller som chef. Den kan också passa dig som jobbar med rehabilitering inom t.ex. företagshälsan, vården eller någon fackförening och som behöver få en större inblick i arbetsgivarperspektivet.

Innehåll
 • Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder och tidiga signaler
 • Rätten till sjuklön – Rätten till sjukpenning
 • Rehabiliteringsekonomi
 • Rehabilitering – återgång i arbete, utredning, anpassningar
 • Rehabilitering – inlåsning, omplacering, arbetsträning, gemensam kartläggning m.m
 • Avslut, uppsägning/överenskommelse m. m.
 • Samverkan och olika roller
 • Medarbetarens medverkan i rehabiliteringsprocessen
 • Sekretess
 • När kan det bli aktuellt med subventionerade anställningsformer, t.ex. lönebidrag eller personligt biträde?
 • När ska man ta in annan expertis?
Föreläsare
Kursledare
Kursledare
Kursledare publiceras inom kort.
Varför läsa kursen?
 • Förstå arbetsgivarens rehabiliteringsansvar från grunden.
 • Få ett ekonomiskt perspektiv på sjukskrivning och rehabilitering.
 • Verklighetsnära, praktisk utbildning!
 • Diskutera egna frågor och dilemman med kursledare och deltagare!
Ämnesområde
Rehabilitering
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
16 900 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

2 utbildningsdagar, välj mellan att delta på utbildningen digitalt eller på plats i centrala Stockholm.

Digi Live
Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm
För dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm!

 

Första utbildningsdagen startar 8.30, andra utbildningsdagen avslutas 17.00

Kurstillfällen
15 mars 2023
Arbetsmiljöforum, Stockholm

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Anmäl dig till utbildningen

Lär dig Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och vad du som arbetsgivarföreträdare behöver veta för att hantera rehabiliteringsärenden på ett hållbart sätt.