Arbetsmiljörätt 15 högskolepoäng

Den här kursen i arbetsmiljörätt är för dig i arbetslivet som vill uppdatera, komplettera och säkerställa dina kunskaper på högskolenivå, parallellt med din ordinarie tjänst. Utbildningen är en uppdragsutbildning via universitet, som ges i samarbete med Arbetsmiljöforum.
Sagt om utbildningen
Jag gillar att kursen tränger in på djupet av juridiken när det kommer till arbetsmiljöfrågor och det är inspirerande att utbildningen lockat så många olika kursdeltagare med olika ingångar till frågan. Det gör att det blir riktigt många intressanta diskussioner och som kursdeltagare bygger man upp ett nätverk.
Rebecka Bohlin, Egen företagare, Frilansjournalist, författare, Bit inte ihop!

Beskrivning

Arbetsmiljörätten omfattar all reglering av arbetsmiljöfrågor som lagar, föreskrifter, rättspraxis och tillämpning. Kunskaper i arbetsmiljörätt är viktiga för alla som har kvalificerade arbetsmiljöuppgifter.

Målet med kursen: På den här kursen behandlar vi definitionen av arbetsmiljörätt, arbetsmiljöregleringen inklusive arbetstidsregleringen ur ett samhälls-, arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. Vi uppmärksammar ansvarsfördelningen, det systematiska arbetsmiljöarbetet och fördelningen av arbetsuppgifter (delegering). Vi går igenom juridiken och dess arbetssätt samtidigt som du får en introduktion till arbetsrätten.

Kursstart: 7 november 2024.

Sammankomster: Kursen består av 13 interaktiva sammankomster med föreläsningar, diskussioner och analyser av rättsfall och domar. 11 av träffarna är halvdagar via Zoom (kl.9.00-12.00) och 2 är heldagar (kl. 9.00-16.00). Mellan sammankomsterna får du självstudieuppgifter och har tillgång till handledarkontakt.

På kursen möts deltagare från både offentlig och privat sektor och från både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Som deltagare får du stora möjligheter till kunskapsutbyte med andra kursdeltagare som har erfarenheter av likartade frågeställningar från andra verksamhetsområden.

Examination: För att erhålla 15 högskolepoäng krävs godkänd examination samt godkänd inlämningsuppgift. Examinationen består av en hemtentamen som sker efter sista kurstillfället. Alla deltagare som genomför utbildningen erhåller kursbevis oavsett tentamensresultat.

För att erhålla ett kursintyg om man väljer att inte examineras krävs närvaro på minst 10 av 13 träffar.

Vem riktar sig kursen Arbetsmiljörätt 15 högskolepoäng till?

För dig i arbetslivet och har någon funktion inom HR, är skyddsombud, chef, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöspecialist, jurist eller facklig företrädare.

Förkunskaper: Det krävs inga formella förkunskaper eller tidigare högskolestudier för att delta i utbildningen.

Anmälan: För att anmäla dig till kursen måste du ha en anställning i ett företag eller organisation (ej enskild firma) där chefen godkänner och finansierar ditt deltagande. Alternativt att kursen finansieras via en omställningsorganisation. Du kan tyvärr inte läsa utbildningen som privatperson.

Innehåll
 • Arbetsmiljörätt
 • Arbetsrätt
 • Vilka omfattas av AML och vilka är ansvariga?
 • Arbetsmiljölagen – kraven på arbetsmiljön
 • Arbetstidsreglering
 • Diskrimineringslagen
 • Rehabiliteringsansvaret
 • Samverkan
 • Arbetsmiljöverkets tillsyn
 • Arbetsmiljöbrott
 • Arbetsskadeförsäkringen
 • Rättspraxis – AD-domar – Arbetsmiljöbrott
 • Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Skyddsombudens roll och möjligheter att påverka
Varför läsa kursen?
 • Uppdatera, säkerställ och validera dina kunskaper i arbetsmiljörätt på högskolenivå!
 • Förstå arbetsmiljöregleringen från grunden.
 • Ta högskolepoäng parallellt med din ordinarie tjänst!
 • Skaffa kompetens för kvalificerade arbetsmiljöuppgifter.
Ämnesområde
Arbetsmiljö
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
42 000 kr/person
Omfattning

Datum: 7 november.

13 sammankomster plus tentamen

9.00-12.00 via Zoom

Digital livekurs – Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Kursen är väl anpassad för dig som är mitt i arbetslivet och brukar genomföras parallellt med ordinarie heltidstjänst.

Kurstillfällen
07 november 2024
Digital livekurs

Är du intresserad av utbildningen och vill veta mer?


Kontakt
Isabella Norén Creutz
Isabella Norén Creutz
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Kvalificerade uppgifter kräver kvalificerad kompetens! Arbetsmiljörätt är för dig som vill uppdatera, och säkerställa dina kunskaper på högskolenivå.