Faktaundersökning grundkurs (steg 1)

Utbildningen i faktaundersökning ger kompetens att planera, genomföra och följa upp utredningar av anmälningar, klagomål och liknande gällande utsatthet på arbetet såsom kränkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier och andra svåra sociala arbetsmiljöproblem. Du lär dig en rättvis och transparent metodik i enlighet med internationell ”best practice” och som följer svensk arbetsmiljölagstiftning. Faktaundersökning med dess grundprinciper är att betrakta som golden standard för att utreda svåra arbetsmiljöärenden.
Sagt om utbildningen
Handfast metodik och pedagogik. Kunnigt framförande och bra dialogklimat.
Eva Nelson, HR-direktör, Försvaret Matrielverk

Beskrivning

I Faktaundersökning grundkurs lär du dig om metoden Faktaundersökning som under mer än 15 års tid har använts för att genomföra utredningar av påståenden om att kränkningar, mobbning, trakasserier eller liknande förekommer på arbetsplatsen. Metodiken och dess principer användes först i engelskt arbetsliv och har sedan lärts ut till långt över 1000 utredare, i bland annat Sverige, Norge, Danmark och Island. Metodiken är både baserad på internationella avtal/internationell lagstiftning liksom anpassad till aktuell svensk arbetsmiljölagstiftning. Metodiken med dess principer om saklighet, replikrätt och rättvis hantering ansluter dessutom fullt ut till de rekommendationer och principer som lyfts fram i de nationella riktlinjerna för hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning, publicerat av Myndigheten för arbetsmiljökunskap i maj 2021.

Med Faktaundersökning får företag och organisationer en enhetlig modell för att förebygga och arbeta med mobbningsproblematik på ett etiskt och juridiskt korrekt sätt.

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten och gemensamma diskussioner och reflektioner, varvat med praktiska övningar där simulering av faktaundersökningar ingår som en del. Kurserna har både svensk- och norsktalande föreläsare.

Bland kursens utbildningsmaterial ingår bland annat boken Faktaundersökning – utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem av Ståle Einarsen, Harald Pedersen, Helge Hoel och Stefan Blomberg, utgiven på Studentlitteratur 2020.

Utbildningen ger goda möjligheter att använda metodiken i din verksamhet. Den är första steget i processen mot att bli certifierad faktaundersökare.

Vem riktar sig kursen Faktaundersökning grundkurs (steg 1) till?

Utbildningen passar den som vill kunna genomföra faktaundersökningar, eller som har arbetsmiljöansvar och beställer arbetsmiljöutredningar. Den kan också vara aktuell för t.ex. huvudskyddsombud eller regionala skyddsombud som konsulteras i frågor om kränkningar. Vanliga deltagare på utbildningen är organisationskonsulter, psykologer, HR-personal, chefer, förtroendevalda, skyddsombud, jurister/advokater, revisorer med flera.

Innehåll
  • Mobbning, ledningsstrategier och konflikter i arbetslivet; ny kunskap och forskning
  • Hur vanligt är det med mobbning och trakasserier i arbetslivet?
  • Vilka orsaker finns bakom mobbning och vad får det för konsekvenser?
  • Hur ska organisationen hantera klagomål på arbetsmiljön?
  • Arbetsmiljölagens bestämmelser, juridiska krav på rutiner och dokumentation
  • Praktisk träning i att samla in information och fakta till utredningen
  • Hur ser ledningens, förtroendevaldas och skyddsombudens roller ut?
Föreläsare
Stefan Blomberg
Stefan Blomberg
Filosofie doktor och legitimerad psykolog
Stefan Blomberg är forskare och utbildare i eget företag samt på Arbets-och miljömedicin i Linköping och Linköpings universitet. Stefan är en av Sveriges mest erfarna och kunniga personer när det gäller mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är författare till boken ”Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder” (2016) och är en omtyckt och flitigt anlitad föreläsare och expert. Under 2017 deltog han tillsammans med Morgan Alling i SVT:s teveserie Morgans Mission. Stefan har varit ordförande i Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer. Han var också huvudförfattare till de nationella riktlinjerna för hantering av sociala hälsorisker på arbetet som Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) publicerade 2021. Stefan är också en av författarna till boken ”Faktaundersökning - utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem” som publicerades 2020. Stefans doktorsavhandling Beware of Non-Supportive Leaders fick i april 2023 pris som årets avhandling på det årliga arbetsmedicinska vårmötet i Stockholm.
Ståle Einarsen
Ståle Einarsen
Professor i arbets- och organisationspsykologi
Ståle Valvatne Einarsen är professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitet i Bergen. Han har i mer än 30 år forskat, undervisat och arbetat med fall som rör konflikter, mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är världens mest citerade forskare inom området och har publicerat närmare 200 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter samt är författare och medförfattare till flera böcker, bl.a "Det gode arbeidsmiljø" (2000; 2011, 2021), "Ledelse på godt og vont" (2005, 2015), ”Den dyktige medarbeider” (2005; 2016); "Seksuell trakassering" (1993), "Mobbing og harde personkonflikter" (1994) och "Bullying and harassment in the workplace" (2003, 2011, 2020). Tillsammans med advokat Harald Pedersen, har han även gett ut boken "Håndtering av konflikter og trakasering i arbeidslivet: Jus og Psykologi" (2007, 2017, 2021). Ståle är också en av författarna till boken ”Faktaundersökning - utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem” som publicerades 2020. Ståle fick 2019 norska psykologförbundets innovationspris for sitt arbete med att utveckla metodik för att förebygga och hantera mobbning och kränkande särbehandling, alltså Faktaundersökningsmetodiken. Ståle är också hedersmedlem i European Academy of Occupational Health Psychology.
Varför läsa kursen?
  • Lär dig en unik, rättvis och transparent metod för att utreda mobbning!
  • Utbildarna är världsledande experter på området!
  • Utbildningen innehåller praktisk träning.
Andra som har genomfört den här utbildningen
Ämnesområde
Mobbning och kränkande särbehandling
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
25 400 kr/person
30.400 kr/person vid utbildning med internat
Omfattning

3 dagar intensivutbildning, se nedan vilka utbildningstillfällen som är digitala eller på plats!

Stockholm/Göteborg
För dig som vill möta andra och dela tankar under lunch och middagar; delta på plats i trevlig konferensmiljö. Pris 30 400 kr/person

Digital livekurs - För dig som vill lära dig från hemmaplan. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas! Som om du vore på plats i samma utbildningslokal som de andra. Pris 25 400 kr/person

 

Kurstillfällen
27 augusti 2024
Aspenäs Herrgård, Göteborg
Fullsatt, ring för köplats
08 oktober 2024
Näsby Slott, Täby
16 december 2024
Digital livekurs

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Isabella Norén Creutz
Isabella Norén Creutz
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Faktaundersökning -du lär dig en rättvis och transparent metodik i enlighet med internationell ”best practice” och som följer svensk arbetsmiljölagstiftning.