Faktaundersökning grundkurs (steg 1)

Lär dig en rättvis och transparent metod för att utreda anklagelser om mobbning, kränkningar och trakasserier. Metoden Faktaundersökning har allt mer kommit att betraktas som golden standard för att utreda svåra arbetsmiljöärenden.
Sagt om utbildningen
Handfast metodik och pedagogik. Kunnigt framförande och bra dialogklimat.
Eva Nelson, HR-direktör, Försvaret Matrielverk

Beskrivning

I Faktaundersökning grundkurs lär du dig om metoden Faktaundersökning som används för att genomföra utredningar av påståenden om att mobbning och trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Metoden är utvecklad av två av Norges främsta mobbningsforskare i samarbete med arbetsmiljöverk och arbetsmarknadens parter. Den har länge använts i Norge och vinner allt mer mark i Sverige och övriga Norden. Utbildningen är anpassad efter svenska förhållanden.  

Med Faktaundersökning får företag och organisationer en enhetlig modell för att förebygga och arbeta med mobbningsproblematik på ett etiskt och juridiskt korrekt sätt.

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten och gemensamma diskussioner och reflektioner, varvat med praktiska övningar där simulering av faktaundersökningar ingår som en del. Två av tre utbildare talar norska, men de är duktiga på göra sig förstådda av svenskar och presentationsmaterialet är översatt till svenska.

Bland kursens utbildningsmaterial ingår bland annat boken Faktaundersökning – utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem.

Utbildningen ger goda möjligheter att arbeta vidare med metoden i din verksamhet. Den är första steget i processen mot att bli certifierad faktaundersökningsledare.

Vem riktar sig kursen Faktaundersökning grundkurs (steg 1) till?

Utbildningen passar den som vill kunna genomföra faktaundersökningar, eller som har arbetsmiljöansvar och beställer arbetsmiljöutredningar. Den kan också vara aktuell för t.ex. huvudskyddsombud eller regionala skyddsombud som konsulteras i frågor om kränkningar.

Innehåll
 • Mobbning, ledningsstrategier och konflikter i arbetslivet; ny kunskap och forskning
 • Hur vanligt är det med mobbning och trakasserier i arbetslivet?
 • Vilka orsaker finns bakom mobbning och vad får det för konsekvenser?
 • Hur ska organisationen hantera klagomål på arbetsmiljön?
 • Arbetsmiljölagens bestämmelser, juridiska krav på rutiner och dokumentation
 • Praktisk träning i att samla in information och fakta till utredningen
 • Hur ser ledningens, förtroendevaldas och skyddsombudens roller ut?
Föreläsare
Stefan Blomberg
Stefan Blomberg
Psykolog och forskare
Psykolog och forskare i eget företag samt på Arbets-och miljömedicin i Linköping och Linköpings universitet. Stefan är en av Sveriges mest erfarna och kunniga personer när det gäller mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är författare till boken ”Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder” och är en omtyckt och flitigt anlitad föreläsare och expert. Under 2017 deltog han tillsammans med Morgan Alling i SVT:s teveserie Morgans Mission. Stefan har också varit ordförande i Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer.
Ståle Einarsen
Ståle Einarsen
Professor i arbets- och organisationspsykologi
Ståle Einarsen är professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitet i Bergen och forskningsledare i Forskningsgruppen for Ledelse, arbeidsmiljø och konflikt (FALK). Han har i ett antal år forskat, undervisat och arbetat med enskilda fall inom personkonflikter och trakasserier i arbetslivet. Han har publicerat flera vetenskapliga artiklar inom området i norska och internationella tidskrifter samt är författare och medförfattare till flera böcker, bl.a "Der gode arbeidsmiljø" (2011), "Ledelse på godt og vont" (2015), "Seksuell trakassering" (1993), "Mobbing og harde personkonflikter" (1994) och "Bullying and emotional abuse in the workplace; International perspectives in research and practice" (2011). Tillsammans med advokat Harald Pedersen, har han även gett ut boken "Håndtering av konflikter og trakasering i arbeidslivet: Jus og Psykologi" (2007, 2017).
Helge Hoel
Helge Hoel
Professor emeritus i organisationspsykologi
Helge Hoel är Professor emeritus i organisationspsykologi vid University of Manchester i England, och en internationellt erkänd expert på temat mobbning i arbetslivet. Han har lång erfarenhet som förtroendevald i norskt arbetsliv och som rådgivare för ILO och EU i med arbetsmiljöfrågor. Han har bl.a gett ut böckerna; "Workplace bullying: What we know, who is to blame and what we can do" (2002) och "Bullying and emotional abuse in the workplace" (2011). Tillsammans med Ståle Einarsen och advokat Harald Pedersen gav Hoel ut boken "Faktaundersøkelse. Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker" (2016).
Varför läsa kursen?
 • Lär dig en unik, rättvis och transparent metod för att utreda mobbning!
 • Utbildarna är världsledande experter på området!
 • Utbildningen innehåller praktisk träning.
 • Över 500 personer har deltagit!
Andra som har genomfört den här utbildningen
Ämnesområde
Mobbning och kränkande särbehandling
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
25 400 kr/person
30.400 kr/person vid utbildning med internat
Omfattning

3 dagar intensivutbildning, se nedan vilka utbildningstillfällen som är digitala eller på plats!

29-31 maj, internat - Upplev natursköna Villa Lovik på Lidingö och nätverka med andra! Första dagen startar med smörgås och kaffe från 9.30, sista dagen slutar 16.00. Pris 30 400 kr/person

6-8 september, internat - Upplev vackra Näsby Slott i Täby bara 15 minuter från Stockholm City och nätverka med andra! Första dagen startar med smörgås och kaffe från 9.30, sista dagen slutar 16.00. Pris 30 400 kr/person

18-20 december, Digi Live - För dig som vill lära dig från hemmaplan. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas! Som om du vore på plats i samma utbildningslokal som de andra. Pris 25 400 kr/person

Kurstillfällen
06 september 2023
Näsby Slott
18 december 2023
Digi Live

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Isabella Norén Creutz
Isabella Norén Creutz
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Faktaundersökning - lär dig en rättvis och transparent metod för att utreda anklagelser om mobbning, kränkningar och trakasserier.