Uppsägning på grund av personliga skäl!

Olovlig frånvaro ifrån arbetet, arbetsvägran, misskötsamhet och liknande uppträdande kan vara grund för uppsägning. I den här digitala halvdagsutbildningen lär vi dig vilka skäl som kan ligga till grund för uppsägning eller avsked, vilka steg du behöver ta gällande varningar, tidsgränser och förhandling enligt "nya" LAS. Passa på att ställa alla frågor du har till vår erfarna expert.

Beskrivning

Den här utbildningen är för dig som är chef, HR eller fackligt ombud som vill få full koll på processen för uppsägning av medarbetare på grund av personliga skäl.

Att säga upp medarbetare är något av det svåraste ett företag kan stå inför. Det är viktigt att göra en korrekt process enligt lagkrav, men även att genomföra uppsägningarna på ett professionellt och respektfullt sätt för att bibehålla arbetsgivarvarumärket.

Utbildningen hålls av John Wahlstedt, en av Sveriges bästa arbetsrättsjurister med en bakgrund som chefsjurist på Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen. John var även med i den arbetsgrupp som tog fram nya LAS, så han är väl insatt i bakgrund och tillämpning.
Det finns utrymme för frågeställningar och egna exempel under utbildningen.

Innehåll

Under den här halvdagen kommer vi bland annat gå igenom:

- Vilka lagar är det som påverkar uppsägning på grund av sakliga skäl?

- Vad innebär MBLs regler om förhandlingar mellan arbetsgivare och facklig organisation? Vilka frågor måste förhandlas? Vad gäller om man inte har kollektivavtal?

- Vad innebär förändringen i LAS från saklig grund till sakliga skäl?

- Vilka är förändringarna i omplaceringsskyldigheten?

- Vilka krav ställs på varningar?

- Vad innebär tvåmånadersregeln och finns det undantag?

- Vad anses som sakliga skäl, är underprestation, olovlig frånvaro eller missbruk sakliga skäl?

Föreläsare
John Wahlstedt
John Wahlstedt
Jurist
John är tidigare chefsjurist vid Svenskt Näringsliv. Han satt med i arbetsgruppen som tog fram nya LAS. Han är även en av de mest kunniga i Sverige när det gäller arbetstidsregler då han var nationellt ansvarig för frågor om arbetstid och förhandlare för Sverige vid översynen av EUs arbetstidsdirektiv.
Varför läsa kursen?
  • Utbilda dig via en expert inom området!
  • Säkerställ att du är en seriös och professionell arbetsgivare!
  • Bli trygg i att du gör processerna korrekt!
  • Skaffa dig nödvändig kunskap!
Ämnesområde
Arbetsrätt
Utbildningsnivå
Medel
Specialiserande
Pris
3 500 kr/person
1000kr rabatt vid bokning av både uppsägning pga arbetsbrist och uppsägning pga personliga skäl.
Omfattning

Halvdag digitalt via Zoom.

08:30 - 12:00 (digital incheckning från 08:15). 

Kurstillfällen
30 augusti 2024
Digital livekurs
18 oktober 2024
Digital livekurs

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Jonas  Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Uppsägning på grund av personliga skäl vad måste man tänka på. Vad innebär sakliga skäl.