Intern utbildning

Att arrangera en intern utbildning gör det möjligt för många i organisationen att ta del av samma kunskap. Ni får en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån och kan direkt börja tillämpa den och få fart i arbetet. De flesta av våra öppna utbildningar kan också arrangeras som interna.

Beskrivning

Många av våra utbildningsprogram kan arrangeras på plats hos er, som interna utbildningar. En fördel med detta är att en större grupp ur personalen kan delta och få samma kunskapsbas. Kursprogrammen kan anpassas för att motsvara era behov. Till exempel kan er organisations faktiska policyer och rutiner diskuteras i utbildningen istället för mer generiska exempel. 

Om kursdeltagarna är tillräckligt många innebär en intern utbildning ofta en betydligt lägre kostnad. Resor och logi för en eller ett par kursledare är billigare än kostnaden för en hel grupps resor och övernattningar. Du är välkommen att kontakta oss för en offert! 

Vissa utbildningsprogram kan vi tyvärr inte erbjuda som interna utbildningar. Det gäller sådana där det är ett större antal utbildare, eller där utbildaren är väldigt uppbokad. Då kan vi ofta erbjuda grupprabatt på den öppna utbildningen istället. Detta kan också vara ett alternativ om det är en mindre grupp som ska utbildas. Kontakta oss för ett prisförslag! 

Har du en egen idé om vad utbildningen ska innehålla? Då är det kanske aktuellt med en skräddarsydd utbildning. Läs mer om det här. 

Innehåll

Innehållet utgår från våra befintliga kursprogram. Vissa anpassningar kan göras. Till exempel kan utbildaren ta upp specifika utmaningar och exempel från er verksamhet och diskutera era policyer och rutiner. 

Varför läsa kursen?
  • Ge fler möjlighet att gå en utbildning när deltagarna inte behöver resa
  • Få en gemensam kunskapsplattform
  • Tids- och kostnadseffektiv utbildningsinsats
Ämnesområde
HR, personal
Utbildningsnivå
Medel
Specialiserande
Bas
Pris
0 kr/person
Omfattning

Enligt överenskommelse

Kurstillfällen

Passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Kundtjänst utbildningar
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Kompetensutveckla personal med en intern utbildning på plats hos er!