Certifieringsutbildning Faktaundersökning

En certifierad faktaundersökare har kompetens att planera, genomföra och följa upp utredningar av anmälningar, klagomål och liknande gällande utsatthet på arbetet såsom kränkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier och andra svåra sociala arbetsmiljöproblem. Vidare lär man sig att utveckla och implementera riktlinjer, policyer och rutiner i verksamheten i enlighet med de krav som ställs i arbetsmiljölagstiftningen. En certifierad faktaundersökare kan även handleda andra i alla dessa frågor.

Beskrivning

Certifieringen i Faktaundersökning ger kompetens inom fem olika områden som är relevanta: 1) ämneskunskap och värderingar, 2) kommunikation, 3) praktiskt genomförande, 4) insamling och hantering av relevant information samt 5) kunskap och färdigheter i systemutveckling.

Certifierade faktaundersökare kan känna sig trygga i rollen och med metoden, och samtidigt veta att man både arbetar i enlighet med internationell ”best practice” och i enlighet med svensk arbetsmiljölagstiftning. Detta innebär att alla parter i ett ärende behandlas rättvist, sakligt och respektfullt. Eventuella uppdragsgivare kan känna sig förvissade om kvaliteten på genomförda utredningar och på utredarnas slutsatser.

Många uppdragsgivare efterfrågar certifiering i samband med anbudsförfarande. Certifierade faktaundersökare får ett diplom som beskriver kraven och kompetenserna, men ansvarar så klart själva för att efterleva dem i sitt fortsatta arbete.

Vem passar det för?

Utbildning i faktaundersökning är aktuellt för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor, svåra arbetsmiljöärenden, organisationsutveckling, ledning och konflikthantering i arbetslivet, till exempel organisationskonsulter, psykologer, HR-personal, chefer, förtroendevalda, skyddsombud, jurister/advokater, revisorer och så vidare.

Krav för att bli certifierad faktaundersökare

Certifieringen bygger på följande öppna kurser i vår regi:

Faktaundersökning grundkurs (steg 1) (3 dagar)

Faktaundersökning fördjupningskurs (steg 2) (2 dagar)

Mobbning och kränkande särbehandling: att utveckla rutiner och riktlinjer (2 dagar)

För att bli certifierad behöver du dessutom ha genomfört en faktaundersökning och fått den godkänd av kursledarna. Man kan gå kurserna i olika ordning och inom en kortare eller längre tidsperiod, med undantag av att man alltid måste ha gått grundkursen innan man går fördjupningskursen.

Vem utfärdar certifieringen?

Certifieringen utfärdas av Arbeidsmiljøspesialistene och de som är ansvariga, utvecklar och utbildar i metodiken: professor Ståle Valvatne Einarsen, professor emeritus Helge Hoel, fil dr och psykolog Stefan Blomberg, advokat Harald Pedersen och jurist Oscar Fredriksson. 

Nätverk för certifierade faktaundersökare:

Tillgång till ett nätverk av erfarna certifierade faktaundersökare, både i Norge och i Sverige. Nätverken är aktiva i digitala medier och anordnar återkommande fysiska träffar. 

Kursmaterial

I de olika kurserna ingår omfattande kursmaterial och skriftlig dokumentation. Som kursmaterial på grundkursen får man även boken Faktaundersökning – utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem av Ståle Einarsen, Harald Pedersen, Stefan Blomberg och Helge Hoel, utgiven på Studentlitteratur 2020.

Föreläsare
Stefan Blomberg
Stefan Blomberg
Filosofie doktor och legitimerad psykolog
Stefan Blomberg är forskare och utbildare i eget företag samt på Arbets-och miljömedicin i Linköping och Linköpings universitet. Stefan är en av Sveriges mest erfarna och kunniga personer när det gäller mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är författare till boken ”Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder” (2016) och är en omtyckt och flitigt anlitad föreläsare och expert. Under 2017 deltog han tillsammans med Morgan Alling i SVT:s teveserie Morgans Mission. Stefan har varit ordförande i Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer. Han var också huvudförfattare till de nationella riktlinjerna för hantering av sociala hälsorisker på arbetet som Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) publicerade 2021. Stefan är också en av författarna till boken ”Faktaundersökning - utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem” som publicerades 2020. Stefans doktorsavhandling Beware of Non-Supportive Leaders fick i april 2023 pris som årets avhandling på det årliga arbetsmedicinska vårmötet i Stockholm.
Ståle Einarsen
Ståle Einarsen
Professor i arbets- och organisationspsykologi
Ståle Valvatne Einarsen är professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitet i Bergen. Han har i mer än 30 år forskat, undervisat och arbetat med fall som rör konflikter, mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är världens mest citerade forskare inom området och har publicerat närmare 200 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter samt är författare och medförfattare till flera böcker, bl.a "Det gode arbeidsmiljø" (2000; 2011, 2021), "Ledelse på godt og vont" (2005, 2015), ”Den dyktige medarbeider” (2005; 2016); "Seksuell trakassering" (1993), "Mobbing og harde personkonflikter" (1994) och "Bullying and harassment in the workplace" (2003, 2011, 2020). Tillsammans med advokat Harald Pedersen, har han även gett ut boken "Håndtering av konflikter og trakasering i arbeidslivet: Jus og Psykologi" (2007, 2017, 2021). Ståle är också en av författarna till boken ”Faktaundersökning - utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem” som publicerades 2020. Ståle fick 2019 norska psykologförbundets innovationspris for sitt arbete med att utveckla metodik för att förebygga och hantera mobbning och kränkande särbehandling, alltså Faktaundersökningsmetodiken. Ståle är också hedersmedlem i European Academy of Occupational Health Psychology.
Helge Hoel
Helge Hoel
Professor emeritus i organisationspsykologi
Helge Hoel är Professor emeritus i organisationspsykologi vid University of Manchester i England, och en internationellt erkänd expert på temat mobbning i arbetslivet. Han har lång erfarenhet som förtroendevald i norskt arbetsliv och som rådgivare för ILO och EU i med arbetsmiljöfrågor. Han har bl.a gett ut böckerna; "Workplace bullying: What we know, who is to blame and what we can do" (2002) och "Bullying and emotional abuse in the workplace" (2011). Tillsammans med Ståle Einarsen och advokat Harald Pedersen gav Hoel ut boken "Faktaundersøkelse. Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker" (2016).
Harald Pedersen
Harald Pedersen
Advokat och specialist inom arbetsmiljörätt
Harald Pedersen arbetar till vardags på Arbeidsrettsadvokatene i Oslo. Tidigare har han varit rådgivare vid Norges juristförbund och arbetat på norska arbetsmiljöverket där han hade ansvar för ämnesområdet psykosocial arbetsmiljö. Han har också varit huvudskyddsombud, förtroendevald och medlem i skyddskommitté. Harald Pedersen är författare till ”Arbeidsmiljølovens § 12 og psykososialt arbeidsmiljø” (2002), till ”Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet” (2007, 2017, 2021) och medförfattare i bok- och internetprojektet ”Arbeidsrett.no” (2006), som är en kommenterad utgåva av norska arbetsmiljölagen med tillhörande regelverk. Harald Pedersen har lång erfarenhet som rådgivare för både arbetsgivare och anställda i arbetsmiljö- och konfliktärenden och är en av Norges främsta experter på arbetsrätt. Han är en eftertraktad och inspirerande föredrags-hållare. Harald är också en av författarna till boken ”Faktaundersökning - utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem” som publicerades 2020.
Oscar Fredriksson
Oscar Fredriksson
Jurist och utredningschef på Starck & Partner
Oscar Fredriksson är jurist från Uppsala universitet med en bred ledarskaps- och chefserfarenhet från såväl ideell verksamhet som näringsliv och offentlig förvaltning. Han har bland annat varit kommundirektör samt utredare och sakkunnig vid Regeringskansliet och Näringslivets regelnämnd och under en lång period även ledamot i Svenska Röda korsets styrelse. Förutom examen i juridik har han även examen i socialpsykologi samt examen i filosofi med genusteoretisk inriktning. Under de senaste fem åren har han arbetat heltid som juridisk expert med fokus på utredningar av kränkningar, trakasserier och mobbing och han är även en uppskattad föreläsare inom detta område.
Varför läsa kursen?
  • Säkerställ din kompetensnivå
  • Bli trygg i din roll som utredare
  • Skapa kontakt och erfarenhetsutbyte med andra i samma roll
Ämnesområde
Mobbning och kränkande särbehandling
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
6 000 kr/person
Kurstillfällen

Kontakta oss för information om kursstarter 


Kontakt
Isabella Norén Creutz
Isabella Norén Creutz
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.