Faktaundersökning fördjupningskurs (steg 2)

Fördjupa dig ytterligare i metoden Faktaundersökning och byt erfarenheter med andra som praktiserar metoden.
Sagt om utbildningen
Väldigt engagerade föreläsare och intressant ämne som gjorde att jag satt på helspänn så jag inte skulle missa något. Det var också väldigt bra gruppövningar och bra upplägg.
Marie Croona, HR-specialist, Göteborgs Stad
Mycket bra innehåll med kunniga och engagerade föreläsare. Bra att varva case-diskussioner och föreläsningar. Jättebra med ett längre avsnitt med rollspel och diskussion efteråt.
Inga-Lill Johansson, HR-specialist, Göteborgs Stad

Beskrivning

Detta är en fördjupningskurs och uppföljning av vår tredagarskurs Faktaundersökning grundkurs (steg 1). Den ger ytterligare övning och fördjupning i metoden. Kursen kan därför bara genomgås av den som redan har genomfört steg 1. Kursen ingår i certifieringsutbildningen för faktaundersökare. Man kan med fördel kombinera kursen med Mobbning och kränkande särbehandling: att utveckla rutiner och riktlinjer. Dessa erbjuds alltid i anslutning till varandra.

Centrala delar i denna fördjupningskurs är mer praktisk träning i intervjuteknik och genomförandet av faktaundersökningar. Vi tränar vidare på lagtillämpning (subsumtion), går igenom rapportskrivandet och klargör juridiska förhållanden. På denna kurs medverkar en jurist, advokat Harald Pedersen. Han utvecklar frågor kring de juridiska fallgropar och utmaningar man kan möta i arbetet med faktaundersökningar.

En annan viktig del av utbildningen är erfarenhetsutbyte och arbetet med praktiska fall. Deltagarna har möjlighet att få råd om egna ärenden och dilemman.

Vem riktar sig kursen Faktaundersökning fördjupningskurs (steg 2) till?

Kursen är för dig som gått Faktaundersökning grundkurs och som vill fördjupa kunskaperna ytterligare. Den är en del av certifieringsutbildningen för faktaundersökare.

Innehåll
 • Mer praktisk träning i Faktaundersökning
 • Intervjuträning
 • Träning i subsumtion
 • Juridisk genomgång
 • Mer om att skriva rapport
 • Mer om uppföljningsarbetet
 • Möjlighet till juridiska förtydliganden
 • Råd om egna ärenden
 • Kompetenskrav på Faktaundersökare och för certifiering
Föreläsare
Stefan Blomberg
Stefan Blomberg
Psykolog och forskare
Psykolog och forskare i eget företag samt på Arbets-och miljömedicin i Linköping och Linköpings universitet. Stefan är en av Sveriges mest erfarna och kunniga personer när det gäller mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är författare till boken ”Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder” och är en omtyckt och flitigt anlitad föreläsare och expert. Under 2017 deltog han tillsammans med Morgan Alling i SVT:s teveserie Morgans Mission. Stefan har också varit ordförande i Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer.
Ståle Einarsen
Ståle Einarsen
Professor i arbets- och organisationspsykologi
Ståle Einarsen är professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitet i Bergen och forskningsledare i Forskningsgruppen for Ledelse, arbeidsmiljø och konflikt (FALK). Han har i ett antal år forskat, undervisat och arbetat med enskilda fall inom personkonflikter och trakasserier i arbetslivet. Han har publicerat flera vetenskapliga artiklar inom området i norska och internationella tidskrifter samt är författare och medförfattare till flera böcker, bl.a "Der gode arbeidsmiljø" (2011), "Ledelse på godt og vont" (2015), "Seksuell trakassering" (1993), "Mobbing og harde personkonflikter" (1994) och "Bullying and emotional abuse in the workplace; International perspectives in research and practice" (2011). Tillsammans med advokat Harald Pedersen, har han även gett ut boken "Håndtering av konflikter og trakasering i arbeidslivet: Jus og Psykologi" (2007, 2017).
Helge Hoel
Helge Hoel
Professor emeritus i organisationspsykologi
Helge Hoel är Professor emeritus i organisationspsykologi vid University of Manchester i England, och en internationellt erkänd expert på temat mobbning i arbetslivet. Han har lång erfarenhet som förtroendevald i norskt arbetsliv och som rådgivare för ILO och EU i med arbetsmiljöfrågor. Han har bl.a gett ut böckerna; "Workplace bullying: What we know, who is to blame and what we can do" (2002) och "Bullying and emotional abuse in the workplace" (2011). Tillsammans med Ståle Einarsen och advokat Harald Pedersen gav Hoel ut boken "Faktaundersøkelse. Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker" (2016).
Harald Pedersen
Harald Pedersen
Advokat och specialist inom arbetsmiljörätt
Harald Pedersen arbetar till vardags på Arbeidsrettsadvokatene. Tidigare har han varit rådgivare vid Norges juristförbund och vid ledningen för det norska arbetsmiljöverket där han hade ansvar för ämnesområdet psykosocial arbetsmiljö. Han har också varit huvudskyddsombud, förtroendevald och medlem i skyddskommitté. Harald Pedersen är författare till ”Arbeidsmiljølovens § 12 og psykososialt arbeidsmiljø” (2002), till ”Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet” (2007) och medförfattare i bok- och internetprojektet ”Arbeidsrett.no” (2006), som är en ny kommenterad utgåva av arbetsmiljölagen med tillhörande regelverk. Harald Pedersen har lång erfarenhet som rådgivare för både arbetsgivare och anställda i arbetsmiljö- och konfliktärenden och är en av Norges främsta experter på arbetsrätt. Han är en eftertraktad och inspirerande föredragshållare.
Varför läsa kursen?
 • Få mer praktisk träning i intervjuteknik, subsumtion och rapportskrivning.
 • Byt erfarenheter och skapa kontakter med andra faktaundersökare!
 • Diskutera frågor och dilemman från egna utredningar med experterna!
 • Kursen är ett steg mot att bli certifierad faktaundersökare.
Andra som har genomfört den här utbildningen
Ämnesområde
Mobbning och kränkande särbehandling
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
16 900 kr/person
19 800 kr/person vid utbildning med internat
Omfattning

2 dagar intensivutbildning, se nedan vilka utbildningstillfällen som är digitala eller på plats!

14-15 mars, internat - Upplev vackra Näsby Slott i Täby och nätverka med andra! Första dagen startar med smörgås och kaffe från 9.30, andra dagen slutar 16.00. Pris 19 800 kr/person

Kurstillfällen
14 mars 2023
Näsby Slott

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Isabella Norén Creutz
Isabella Norén Creutz
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Fördjupa dig ytterligare i metoden Faktaundersökning. Kursen är ett steg mot att bli certifierad faktaundersökare.