Arbetstidslagen

Välkommen till en riktig expertutbildning om arbetstidsreglerna! Här får du veta det som är svårt att läsa sig till. Var finns reglernas gråzoner? Vad kan vi lära av rättspraxis? Vilka möjligheter och risker finns?
Sagt om utbildningen
Kommer ha stor praktisk nytta av innehållet, men det var kort tid, för ämnet är så intressant!
Helene Bohner Strauss, Centralt huvudskyddsombud, TeliaSonera

Beskrivning

Hur begränsande är reglerna i Arbetstidslagen och EUs arbetstidsdirektiv? Är det riktigt att det t.ex. inte längre går att ordna nöjesresor med övernattning i gruppboendets verksamhet, att bussarna inte kan repareras på natten eller att en personlig assistent inte kan följa med användaren som åker in på sjukhus? Var finns reglernas gråzoner? Vad kan vi lära av rättspraxis? Vilka möjligheter och risker finns?

På vår kurs får du en grundlig genomgång av regleringen kring arbetstider och hur den tolkats i rättspraxis. Du får svar på just dina konkreta frågor.

Vem riktar sig kursen Allt du behöver veta om juridiken kring arbetstider till?

Den här utbildningen är för dig som behöver kunna mer om arbetstidsregler än att läsa lagen och direktivet innantill, t.ex. du som förhandlar om arbetstider för fack eller arbetsgivare, schemaspecialister eller chefer och skyddsombud i verksamheter där arbetstiderna ändras ofta.

Innehåll
 • Varför finns EU-direktivet och arbetstidslagen och vad anger de?
 • Vilka regler i EU-direktivet och i lagen är förhandlingsbara?
 • Vilka områden och begrepp är öppna för tolkningar (t.ex. ”särskilda risker” och ”stor ansträngning” vid nattarbete)?
 • Vilka avspeglingar ger lagarna i kollektivavtalen?
 • Hur går tillsynen till och vem tar hand om den?
 • Vilka sanktioner finns?
 • Var börjar och slutar chefens ansvar?
 • Vilka är skyddsombudens möjligheter och plikter i förhållande till arbetstidsreglerna?
 • Hur har arbetstidslagen och EU-direktivet tolkats i domstolarna?
 • Vad kan vi lära av de prejudikat som finns på området?
 • Vilka möjligheter finns att lösa problemen genom kollektivavtal eller förläggning av arbetstid?
 • Vad diskuteras inom EU i fråga om arbetstider?
Föreläsare
John Wahlstedt
John Wahlstedt
Tidigare chefsjurist och Arbetsrättschef vid Svenskt Näringsliv
John är en av de mest kunniga i Sverige när det gäller arbetstidsregler. Han var nationellt ansvarig för frågor om arbetstid, som förhandlare för Sverige vid översynen av EUs arbetstidsdirektiv.
Varför läsa kursen?
 • Djupdykning i lag, direktiv och domar om arbetstider.
 • Svar på dina konkreta frågor!
 • Engagerad föreläsare som är en av de mest kunniga i Sverige i ämnet!
Ämnesområde
Arbetstider, bemanning och schemaläggning
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
8 900 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

1 utbildningsdag, välj mellan att delta på utbildningen digitalt eller på plats i centrala Stockholm.

9.30-16.30

Digi Live
Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm
För dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm!

Kurstillfällen
24 augusti 2023
Arbetsmiljöforum, Stockholm
12 september 2023
Arbetsmiljöforum, Stockholm
10 oktober 2023
Arbetsmiljöforum, Stockholm

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Anmäl dig till utbildningen

En expertutbildning om arbetstidsreglerna! Lär dig hur begränsande reglerna är i Arbetstidslagen och EUs arbetstidsdirektiv.