Lönekartläggning i praktiken

Vad du behöver göra och hur du ska göra! Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Att årligen genomföra en lönekartläggning är en del av detta arbete. Syftet är att se till att arbetsplatsens löner är jämställda.

Beskrivning

Den här utbildningen hjälper dig förstå diskrimineringslagens krav och berättar vad du behöver göra enligt lag och hur du praktiskt genomför en lönekartläggning från start till mål. Utbildningen ger dig det du behöver för att själv kunna genomföra en lönekartläggning i din verksamhet.

Vi börjar utbildningen med att gå igenom bakgrunden till varför vi behöver göra lönekartläggning och fortsätter sedan med vad lagen anger om hur arbetet ska genomföras. Vi går igenom vilka arbetstagare som omfattas av lönekartläggningen, vad som ska inkluderas i form av löner och förmåner samt hur ska samverkan med arbetstagarrepresentanter ska gå till.  

Därefter går vi igenom varje steg i lönekartläggningsarbetet, från den första planeringen till färdig dokumentation. Detta innebär att du får en grundlig genomgång av alla moment i lönekartläggningsarbetet samt hur du genomför de olika analyserna och sedan dokumenterar arbetet.

Vi avslutar kursen med att gå igenom vad det nya Lönetransparensdirektivet kan innebära och kopplingen till lönekartläggning.

Under utbildningen ges möjlighet att ställa frågor.

 

Innehåll

Vem riktar sig utbildningen Lönekartläggning till?

Utbildningen vänder sig till HR-funktioner, fackliga representanter, ekonomiansvarig eller VD på mindre företag.


Agenda:
- Varför lönekartläggning?
- Vad anger lagen?
- Att genomföra en lönekartläggning
- Fördelar och mervärden
- EU lönetransparensdirektiv
- Frågor

Föreläsare
Eva Wagner
Eva Wagner
Sr HR konsult, Aspia AB
Eva har över 20 års erfarenhet i roller som konsult, projektledare och chef, med fokus på att effektivisera och hjälpa kunder i olika HR-processer. Ett av Evas expertområden är lönekartläggning. Hon har mångårig erfarenhet av själva genomförandet och av att utveckla produkter som förenklar arbetet. Hon har arbetat med kunder i såväl stora som små verksamheter i både privat och offentlig sektor.
Varför läsa kursen?
  • Lär dig om EU:s lönetransparensdirektiv
  • Få kunskap i hur man genomför en lönekartläggning
  • Lär dig lagkraven kring lönekartläggning
  • Lär dig vilka löner och förmåner som ska räknas in i lönekartläggningen
Ämnesområde
HR, personal
Utbildningsnivå
Bas
Pris
3 500 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

Halvdag via Zoom.

09:00 - 12:00 (digital incheckning från 08:30). 

Kurstillfällen
06 september 2024
Digi Live

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Annica  Taban
Annica Taban
Utbildningsansvarig. Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen