HR, personal

HR-medarbetarna är organisationens experter på personalfrågor. De behöver ha mycket goda kunskaper om t.ex. lagar och regler som ändras ofta, om ny forskning, aktuella trender och nya arbetssätt. Vi erbjuder många specialiserande utbildningar som passar HR.

Roll
Skyddsombud
HR, personal
Chefer
Plats
Utbildningstyp
Digital livekurs
Öppen utbildning
Internutbildning
Skräddarsydd utbildning
Nivå
Bas
Medel
Specialiserande
Nuvarande valda filter visar av utbildningar.   Nollställ filter

HR (human resources) arbetar med personalen, den viktigaste resursen i de allra flesta organisationer. Det finns många arbetsområden inom HR till exempel rekrytering, lön, kompetensutveckling, hälsa, arbetsmiljö mm. De flesta av dessa är kunskapsintensiva och kräver regelbunden utbildning.  

Arbetsrätt är HRs viktigaste kunskapsområde 

Arbetsrätten är grunden för HR arbetet. Vi rekommenderar alla våra utbildningar inom arbetsrätt till dig som arbetar med HR-frågor. Vi erbjuder både längre utbildningar med möjlighet att examinera sig och ta högskolepoäng, och kortare utbildningar. Du kan se våra utbildningar i arbetsrätt här. 

Lär dig räkna på HR-frågor 

Att kunna räkna på olika personalfrågor och sätta kronor och ören på insatser ger ofta ett försteg och kan vara en väg för HR att ta plats i ledningsgruppen. På vår gedigna utbildning Personalekonomi lär du dig räkna på arbetstidens värde för olika befattningar och individer. Du lär dig besvara frågor som: när är det lönsamt att ta in en vikarie? Är friskvårdssatsningen lönsam? Vad kostar den långa och den korta sjukfrånvaron? m m. 

HRs roll i arbetsmiljöarbetet 

HR har ingen lagstadgad roll i arbetsmiljöarbetet men har ofta ett strategiskt ansvar. Många av våra utbildningar rör sig på en strategisk nivå och passar utmärkt för dig som arbetar inom HR. Vår kurs Arbetsmiljöarbete för HR utgår specifikt från de förutsättningar som är aktuella för HR-rollen. 

Rehabilitering och svåra personalärenden 

Som HR-ansvarig arbetar du ofta med att ge chefer råd i svåra personalärenden. Det kan t.ex. röra sig om rehabiliteringsfall eller kränkande särbehandling och mobbning. Du kan läsa om våra olika utbildningar i rehabilitering här. En stor del av deltagarna i dessa utbildningar arbetar just på HR-avdelningar.  

I ämnet mobbning och kränkande särbehandling erbjuder vi utbildningar i utredningsmetodiken Faktaundersökning. Du har t.ex. möjlighet att certifiera dig som utredningsledare, men även att skaffa dig en kunskapsgrund till att ta fram strategier för hur organisationen bör arbeta med dessa frågor.  

HR som beställare av kompetensutveckling 

Kanske besöker du sidan för att hitta rätt utbildning till chefer, skyddsombud eller medarbetare i din organisation? Vi erbjuder både öppna och interna utbildningar och har dessutom möjlighet att skräddarsy upplägg för din organisation. Vårt koncept digi-flex ger möjlighet att studera in ämnen i egen takt, samtidigt som du som beställare enkelt kan följa upp att dina deltagare genomför utbildningen. Kontakta oss gärna för rådgivning, offerter eller grupp-rabatter! 

Visa mer