Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Lär dig skapa ett engagerande och effektivt arbetsmiljöarbete genom konkreta modeller, metoder och verktyg.
Sagt om utbildningen
"Utbildningen ger en bra grundförståelse för arbetsmiljölagen och jag skulle rekommendera alla chefer att gå den."
Kristina Boldt Fischier, HR-specialist, SEB
"Den är bra! Vi var flera personer från jobbet som deltog och kursen gav en väldigt bra och gemensam grund att stå på i arbetsmiljöarbetet. Jag rekommenderar absolut andra att gå den här utbildningen!"
Malin Aronsson, Verksamhetschef, Allomsorg, Stockholm

Beskrivning

Arbetsmiljölagen ställer krav på att alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete, vanligen förkortat SAM, innebär att återkommande undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Det är grunden för allt arbetsmiljöarbete oavsett bransch eller risknivå.

På vår kurs lär du dig från grunden hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan läggas upp för att fungera som det är tänkt och bli engagerande. Du lär dig vem som ska göra vad och får bekanta dig med såväl lag och föreskrifter som med praktiska metoder och verktyg. 

Kursen är en heldagsutbildning som varvar teoretisk föreläsning med praktiska gruppövningar. Det finns också utrymme för konkreta frågeställningar och reflektion.  

Vem riktar sig kursen Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) till?

Kursen passar både arbetsgivarrepresentanter: chefer och arbetstagarrepresentanter, skyddsombud eller arbetsmiljöombud. 

Innehåll
 • Varför behövs ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete? 
 • Arbetsmiljölagen och föreskrifterna SAM och OSA 
 • Vilka krav ställs på arbetsgivaren? 
 • Vem gör vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Roller och ansvar. 
 • Hur ska det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenteras? 
 • Hur ser en bra samverkan ut och hur når vi dit? 
 • Vilka konkreta modeller och verktyg är användbara? 
 • Vad är en skyddskommitté och hur arbetar den? 
 • Vilka rutiner och handlingsplaner bör finnas på plats? 
Föreläsare
Jakob Krajevski
Jakob Krajevski
Organisations-/personalkonsult och beteendevetare
Jakob har lång erfarenhet av att utbilda, vägleda och coacha och har deltagit i flera forskningsprojekt. Jakobs spjutspetskompetens är inom arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsmiljökartläggningar, grupputveckling samt chefsstöd och handledning. Jakob är lugn, metodisk och kunnig och han delar med sig av sina egna exempel och erfarenheter.
Varför läsa kursen?
 • Förstå SAM, grunden för allt arbetsmiljöarbete!
 • Passar både chefer och skyddsombud!
 • Gör arbetsmiljöarbetet mer engagerande!
Andra som har genomfört den här utbildningen
Ämnesområde
Arbetsmiljö
Utbildningsnivå
Bas
Pris
5 900 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

1 utbildningsdag, välj mellan digitala datum via Zoom eller fysiska datum i centrala Stockholm

9.30-16.30

Digital livekurs
Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm
För dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm!

 

 

 

Kurstillfällen
04 september 2024
Digital livekurs
10 oktober 2024
F7 Möten & Konferens, Stockholm
20 november 2024
Digital livekurs

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Jonas Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Heldagskurs som ger dig metoder & verktyg att använda i arbetsmiljöarbetet.