Bättre arbetsmiljö (BAM)

BAM (Bättre arbetsmiljö) är en välrenommerad arbetsmiljöutbildning för dig som vill lära dig arbetsmiljö från grunden. Kursen ger dig kunskaper och metoder för att skapa ett bra arbetsmiljöarbete.
Sagt om utbildningen
Jag är nyvald som skyddsombud och ville få rätt verktyg för att klara uppdraget. Jag hörde om utbildningen via andra skyddsombud som var nöjda och jag kan rekommendera den till andra.
Jennie Eriksson, Skyddsombud/Innesäljare, Proact IT Sweden AB
"Jag jobbar med arbetsmiljöfrågor och det här är viktiga kunskaper för oss. Inte bara för skyddsombud och chefer med personalansvar utan även teamledare och arbetsledare har nytta av kunskaperna."
Anna Mattsson, HR-specialist, Ikano Bostad, Stockholm

Beskrivning

BAM Bättre arbetsmiljö är ett utbildningskoncept som tagits fram i samarbete mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer (arbetsmarknadens parter). Den innehåller de grundkunskaper om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete som alla är överens om och som är viktiga för alla branscher och för alla roller. 

Här får du ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och lär dig metoder för att kunna arbeta med frågorna i praktiken och utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen. Du får också grundläggande kunskaper om de lagar och föreskrifter som har betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom lär du dig var du kan hitta information som är specifik för just din bransch och din organisations egna förutsättningar. 

Kursen sträcker sig över tre dagar.  Det är en interaktiv utbildning med föreläsning, fallstudier och grupparbeten. Kurslitteratur ingår, bland annat Bättre arbetsmiljö - handbok och Arbetsmiljölagen med kommentarer. 

Vem riktar sig kursen Bättre arbetsmiljö (BAM) till? 

Kursen riktar sig främst till chefer och skyddsombud men passar alla som är intresserade av arbetsmiljöfrågor.

Innehåll
 • Hur ser sambandet ut mellan en god arbetsmiljö och en bra verksamhet? 
 • Hur fungerar Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter? 
 • Vad är samverkan i arbetsmiljösammanhang och hur fungerar det? 
 • Vem gör vad? Roller och ansvar. 
 • Vad är viktigt att dokumentera i arbetsmiljöarbetet? 
 • Hur upptäcker man och hanterar olika typer av arbetsmiljörisker? 
 • Hur hanteras specifika frågor som konflikter, kränkande särbehandling och rehabilitering? 
 • Hur arbetar man med tillbud och tidiga signaler? 
 • Förebyggande arbetsmiljöarbete, vad är det och hur gör man? 
 • Hur gör man riskbedömning och upprättar en handlingsplan? 
 • Förändringar och stressfaktorer 
 • Arbetsglädje, motivation och friskfaktorer 
Föreläsare
Eli Kolaas
Eli Kolaas
HR-konsult, organisationskonsult och pedagog.
Eli Kolaas har arbetat som lärare samt som nordisk HR-chef i ett internationellt företag inom IT-sektorn. Hon är certifierad coach och utbildad konfliktmedlare med stor erfarenhet av att utveckla och coacha chefer och grupper. Eli Kolaas har varit ansvarig på huvudmannanivå för arbetsmiljöutveckling på en av våra största friskolekoncerner, där man lyckats vända trenden med ett ökande sjukskrivningstal till att sjunka. Eli Kolaas är en mycket entusiastisk, erfaren och uppskattad föreläsare som väl kommer kunna förmedla sina kunskaper till deltagarna och möta deras frågor i ämnet.
Varför läsa kursen?
 • Skapa friska arbetsplatser!
 • Passar både chefer och skyddsombud!
 • Få koll på arbetsmiljöämnet och arbetsmiljöarbetet!
 • Passar alla branscher och roller!
Andra som har genomfört den här utbildningen
Ämnesområde
Arbetsmiljö
Utbildningsnivå
Bas
Pris
9 000 kr/person
Gå 5 betala för 4
Omfattning

3 utbildningsdagar, välj mellan digitala datum via Zoom eller fysiska datum i centrala Stockholm

Digital livekurs
Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm
För dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm!

 

Första dagen startar 10.00, sista dagen avslutas 15.30.

Utbildningen är godkänd från Afa Försäkring och kan berättiga till stöd med upp till 70 procent av kostnaden.

Kurstillfällen
26 augusti 2024
F7 Möten & Konferens, Stockholm

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Jonas Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Bättre arbetsmiljö (BAM) är en kurs för dig som vill förstå hur ett bra arbetsmiljöarbete skapas. Lär dig arbetsmiljö från grunden hos Arbetsmiljöforum.