Psykosocial skyddsrond

Lär dig genomföra en skyddsrond för att upptäcka risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, sådan som påverkar den psykiska hälsan, arbetsglädjen och motivationen.
Sagt om utbildningen
När människor kommer från offentlig sektor, myndigheter och privata företag, är skyddsombud respektive arbetsgivarrepresentanter så blir det en väldigt intressant mix och viktiga diskussioner.
Madeleine Wernberg, HR-specialist, Försvarsmakten, Stockholm
Jag har fått de praktiska verktygen för att kunna arbeta förebyggande, framförallt med kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen.
Olle Åkerlund, Kassaföreståndare, IF Metall

Beskrivning

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur vi agerar människor emellan, hur vi mår och upplever vårt arbete. En psykosocial skyddsrond är en kartläggning av hur arbetsmiljön påverkar hälsotillståndet, det vill säga vilka psykosociala konsekvenser som den sociala- och organisatoriska arbetsmiljön har för den enskilda individen. 

Risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön upplevs ofta svårare att upptäcka och hantera än risker i den fysiska arbetsmiljön. Genom att gå en utbildning i psykosocial skyddsrond får du de praktiska verktygen du behöver för att upptäcka risker och främja en god psykosocial miljö på din arbetsplats. 

Kursen är en heldagsutbildning där föreläsning varvas med gruppövningar, konkreta exempel, diskussioner och deltagarnas egna frågor.  

Vem riktar sig kursen Psykosocial skyddsrond till?

Kursen passar både arbetsgivarrepresentanter: chefer och arbetstagarrepresentanter: skydds- eller arbetsmiljöombud. 

Innehåll
 • Hur utförs psykosociala skyddsronder? 
 • Vilka metoder finns för kartläggning av skyddsronder? 
 • Hur ska resultaten utvärderas och bedömas? 
 • Vilka lagar, regler och föreskrifter styr arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 
 • Hur kan psykosociala frågor hanteras professionellt och systematiskt? 
 • Vilka begrepp är viktiga inom organisatorisk och social arbetsmiljö? 
 • Hur kan man identifiera risker och arbeta förebyggande? 
Föreläsare
Åsa Wolgien Nilsson
Åsa Wolgien Nilsson
Föreläsare
Åsa Wolgien Nilsson arbetar med strategiska och operativa arbetsmiljöfrågor, kompetensförsörjning samt ledarskap- och organisationsutveckling. Hon har 20 års erfarenhet av att arbeta med utveckling av metoder, arbetssätt och synsätt i olika roller och branscher. Åsa är en erfaren och uppskattade föreläsare samt har mycket goda kunskaper och erfarenheter i förändrings- och utvecklingsarbete.
Varför läsa kursen?
 • Se sambanden mellan arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.
 • Få konkreta metoder för den psykosociala arbetsmiljön.
 • Bli trygg i din roll och få koll på ditt ansvar!
 • Lär dig upptäcka arbetsmiljörisker som påverkar psykisk hälsa
 • arbetsglädje och motivation.
Andra som har genomfört den här utbildningen
Ämnesområde
Arbetsmiljö
Utbildningsnivå
Medel
Pris
4 900 kr/person
Omfattning

1 utbildningsdag

9.00-16.00

 

Digi Live - Som om du vore på plats. Delta i utbildningen live. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Kurstillfällen
10 november 2021
Digi Live
15 december 2021
Digi Live
Passar inte något av datumen?
Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Kundtjänst utbildningar
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Lär dig arbeta förebyggande inom organisatorisk och social arbetsmiljö – genomför en psykosocial skyddsrond efter heldagsutbildning hos Arbetsmiljöforum.