Krishantering för företag - skräddarsydd utbildning

Vi ger dig teoretiska kunskaper och konkreta verktyg för krisberedskap och krishantering i din verksamhet.
Sagt om utbildningen
Nu har jag gått den här kursen, som jag tyckte var jättebra och gav både teori och verktyg som jag ska ta med mig in i mitt nya arbete!
Sara Fallström, Risk, kris och säkerhetssamordnare, Individuell Människohjälp

Beskrivning

En kris kommer alltid oväntat och vid fel tidpunkt! Att vara väl förberedd med rutiner och kunskap om kriskommunikation, omhändertagande av drabbade och riskminimering, tillsammans med en väl övad kris- och beredskapsplan hjälper till att minimera omfattningen av krisen vilket sparar pengar och minskar lidandet för de drabbade.

Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 1999:7 ska alla företag ha kunskap och beredskap för att hantera kriser och katastrofsituationer, och ha ett fungerande krisstöd. Krisgrupper ska regelbundet få utbildning inom ämnet.

I vår skräddarsydda utbildning för ditt företag får ni såväl teoretiska kunskaper som konkreta verktyg. Utbildningen ger dig bland annat ramar för hur din verksamhet bör planera och lägga upp sitt krisledningsarbete, hur man bör kommunicera, hur man stöttar medarbetare i kris och vad en krisberedskapsplan bör innehålla. 

Utbildningen passar för såväl stora som små företag. 

Till vem riktar sig utbildningen?

Den riktar sig främst till chefer och deltagare i en verksamhets krisledningsgrupp, fackliga representanter, arbetsmiljörepresentanter, HR och säkerhetsansvariga. 

 

Innehåll
 • Viktiga begrepp inom risk och krishantering
 • Vilka lagar och regler är relevanta för området?
 • Vilka kriser behöver vi planera för?
 • Vilka roller ska ingå i en krisgrupp?
 • Vem har ansvar för vad?
 • Hur ser en kris- och beredskapsplan ut?
 • Hur ska information och media hanteras vid en kris?
 • Vilka reaktioner kan man mötas av från medarbetare?
 • Hur hanterar man reaktioner från medarbetare?
Varför läsa kursen?
 • Fungerar som verksamhetsstöd kring frågor om krishantering.
 • Ger nytillträdda chefer och nya medlemmar i krisgruppen rätt förutsättningar med en gång.
 • Var förberedd när krisen kommer!
Ämnesområde
Arbetsmiljö
Utbildningsnivå
Medel
Specialiserande
Bas
Pris
0 kr/person
Kontakta oss för en offert!
Omfattning

En heldag initialt som kan byggas på med flera moduler.

Kurstillfällen

Kontakta oss för en offert och bokning. 


Kontakt
Kundtjänst utbildningar
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.
Här får du teoretiska kunskaper, konkreta verktyg och ramarna för hur din verksamhet bör planera och lägga upp en krishantering.