Schemaläggning av 11-timmars dygnsvila - vi lär dig hur!

EU-kommissionen har skärpt kraven gällande 11 timmars dygnsvila och kräver att Sverige följer EU:s arbetstidsdirektiv. Detta ställer helt nya krav på många arbetsgivare som tidigare, genom generella undantag i kollektivavtal, kunnat schemalägga utanför 11-timmars regeln.

Beskrivning

Sedan den 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Vill du veta hur man hanterar dessa krav rent praktiskt och hur får man nöjda medarbetare?

I denna halvdagsföreläsning får du både verktyg och praktiska exempel på hur du som chef, HR eller bemanningsansvarig kan gå tillväga för att säkerställa att regelverk följs samtidigt som du får en fungerande verksamhet med nöjda medarbetare.  

Myrna Palmgren, matematiker och doktor i optimeringslära och för närvarande ansvarig för planering och styrning inom Region Östergötland, berättar hur man leder och genomför schemaförändringar på ett effektivt sätt utifrån ett ledarskapsperspektiv. Sofia Rångeby, bemanningscontroller, ger oss ett praktiskt exempel från hur Partille kommun samverkade och genomförde 11-timmars dygnsvila i sina verksamheter. Du får ta del av både fallgropar att undvika och goda exempel som fungerar i verkligheten. Det finns givetvis även möjlighet att ställa frågor under föreläsningens gång. 

Välkommen med din anmälan!

Innehåll

8.00-08.30 Digital incheckning

08.30-08.45 Inledning

08.45-10.30 Hur lyckas man med sin schemaläggning?
Förändringsledning, chefens och planerarens roll, ekonomiskt perspektiv kring bemanning, medarbetardialog.
Myrna Palmgren, Arbetar med planering och styrning inom Region Östergötland

10.30-10.45 Paus

10.45-12.00 Så här arbetade vi med genomförandet av 11-timmars dygnsvila.
- Praktiskt exempel från Partille kommun. 
Hållbar arbetstidsförläggning - Schemaläggning och dygnsvila utifrån ett forskningsperspektiv, samverkan med fackliga parter, respons från medarbetare, genomförandet i praktiken.
Sofia Rångeby, bemanningscontroller Partille kommun

Föreläsare
Myrna Palmgren
Myrna Palmgren
Myrna Palmgren är i grunden matematiker och doktor inom optimeringslära. Hon arbetar för närvarande med planering och styrning inom Region Östergötland.
Tidigare har hon arbetat med bland annat bemanningsfrågor hos Östergötlands läns landsting och SOS Alarm. Myrna har konsulterfarenhet från en mängd olika verksamheter och har forskat inom transport och flygindustrin. Hon utnämndes till Årets kommunalekonom 2012. Bland annat med motiveringen: ”Hon har på ett föredömligt sätt satt optimering, produktions- och bemanningsplanering samt kapacitetsplanering på kartan inom den kommunala verksamheten”.
Sofia Rångeby
Sofia Rångeby
Bemanningscontroller, Partille Kommun
Sofia är en erfaren bemanningscontroller som bland annat har varit med och drivit ett förändringsarbete i Partille kommun gällande heltid som norm. Sofia har också implementerat 11 timmars dygnsvila i kommunens verksamhet
Varför läsa kursen?
  • Ta del av konkreta råd och kunskaper i schemaläggning
  • Lär dig mer om EU direktivets krav
  • Ställ frågor till våra experter
Ämnesområde
Arbetstider, bemanning och schemaläggning
Utbildningsnivå
Medel
Bas
Pris
3 500 kr/person
Gå 5 betala för 4
Omfattning

Digital halvdag via Zoom

08:30-12:00

Kurstillfällen

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Annica  Taban
Annica Taban
Utbildningsansvarig. Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.
Schemaläggning, 11-timmars dygnsvila, EU direktiv dygnsvila, bemanning