Krisberedskap för chefer och krisledningsgrupper

De flesta organisationer drabbas någon gång av en kris av något slag. Det kan handla om olyckor och dödsfall bland anställda, eller varumärkeskriser som påverkar förtroendet hos kunder och medarbetare. Att vara förberedd den dagen krisen kommer avgör oftast utgången av händelsen. En korrekt hanterad kris kan drastiskt minska lidande och skador för såväl individ som organisation.

Beskrivning

En nyligen publicerad undersökning från Novus på uppdrag av Ledarna visar att var fjärde chef saknar erfarenhet av att leda i kris, och sju av tio saknar utbildning i krishantering. Det man oroar sig mest för är cyberangrepp, fientlig informationspåverkan och propaganda samt terroristattacker. Även om kriser aldrig går att planera för in i minsta detalj, så är ändå utbildning och övning det som brukar vara avgörande för utgången av ett krisscenario. 

I den här digitala halvdagsutbildningen går vi igenom grunderna i krisberedskap och krishantering. Vilka är lagkraven kring detta? Vad innehåller en krisberedskapsplan? Vilka ska ingå i en krisledningsgrupp? Vad är en kontinuitetsplan? Hur kan man arbeta med krishantering genom psykologisk första hjälpen? Vi går även igenom vikten av kommunikation i kris och kanalval för intern och extern kommunikation.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna konkreta verktyg och grundläggande kunskap i krishantering för att kunna arbeta förebyggande med krisberedskap och kunna hantera en pågående kris. 

Föreläsare
Annica Taban
Annica Taban
VD och utbildare inom krishantering
Annica arbetar som VD på Metodicum och har tidigare arbetat i olika roller inom HR under närmare 20 år. Annica är insatsledare i Röda Korsets krisberedskapsorganisation och utbildar i krishantering och psykologisk första hjälpen. Annica har stor erfarenhet av beredskap och ledarskap i kris från högriskbranscher som flygbolags- och flygplatsverksamhet, läkemedelsindustrin och byggnadsingenjörsbolag.
Varför läsa kursen?
  • Förbered dig för krisen innan den kommer!
  • Lär dig att ge krisstöd till drabbade i kris!
  • Säkerställ att du känner till och följer lagkraven på företag kring krishantering!
Utbildningsnivå
Bas
Pris
3 500 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

Halvdag via Zoom.

09:00 - 12:00 (digital incheckning från 08:45). 

Kurstillfällen
30 augusti 2024
Digital livekurs

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Annica  Taban
Annica Taban
Utbildningsansvarig. Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Skaffa dig grundläggande kunskaper i krishantering och krisberedskap!