Riskbruk, missbruk och beroende - förebygg och hantera!

Hur kan man identifiera riskbruk och missbruk som i värsta fall kan leda till ett beroendetillstånd? Hur ska vi som arbetsgivare agera vid misstanke? I denna halvdagsutbildning får du lära dig grunderna i problematiken och förstå konsekvenserna av att inte förebygga och hantera dessa frågor. Du får även med dig konkreta verktyg för att hantera och förebygga, baserat på en framgångsrik och arbetsgivardriven process

Beskrivning

Nästan en miljon människor i Sverige lider av någon form av missbruksproblem. Oavsett om det handlar om spelmissbruk, alkohol, läkemedels- eller drogmissbruk orsakar det lidande för individen och anhöriga samt skapar utmaningar på våra arbetsplatser. Sjukfrånvaro, produktionsbortfall, misstag, kvalitetsbrister, säkerhetsrisker och olyckor är vanliga följder. Dessa utmaningar kan undvikas genom förebyggande arbete och tidig upptäckt av problemen. 

Under den här halvdagsutbildningen kommer vi bland annat gå igenom:

 • Problemets omfattning: Hur ser det ut bland den arbetsföra befolkningen?
 • Beroendesjukdomen: Vad innebär den?
 • Signaler och verktyg: Hur identifierar och hanterar vi problem?
 • Stödprocesser för arbetsgivare: Vilket stöd finns att tillgå?

Vem riktar sig kursen till? 

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och HR funktioner, arbetstagarrepresentanter, företagshälsovården, och andra som i sin roll behöver hantera och förebygga problem med spelmissbruk, alkohol och droger på arbetsplatsen. 

Innehåll
 • Alkohol-, drog-, och spelmissbruk: Hur dessa problem påverkar oss.
 • Problembilden: Kostnader och risker.
 • Signaler: Hur man känner igen när något inte stämmer och vad man ska göra då.
 • Konsekvenser: Vad som händer om man inte agerar, väntar för länge, samt hur hemarbete och orostider påverkar.
 • Lagen: Verktyg för chefer att agera.
 • Droger: Marknaden (inklusive Darknet), sammansättning och arbetsplatstester.
 • Roller och ansvar: Möjligheter, skyldigheter och rättigheter.
 • Grundprinciperna: En framgångsrik, arbetsgivardriven process.
Föreläsare
David Lindström
David Lindström
Affärsutvecklingschef på Ljung & Sjöberg
David Lindström arbetar aktivt med att stödja organisationer inom områden som berör alkohol, droger och spel. Han är även ambassadör för välgörenhetsorganisationen Trygga Barnen. I sitt yrkesliv strävar han efter att inspirera chefer att agera direkt vid oro och inte vänta på fysiska signaler. Vidare betonar han vikten av att bredda perspektivet och inte enbart betrakta problemen som ”ett ärende/en person”. Det är avgörande att förstå att kring varje person med beroendeproblematik påverkas ca 4-5 personer negativt. Efter en 11-årig beroenderesa har han varit nykter i 9 år. Han har arbetat inom finans i London och Schweiz och växte upp i Sverige och på Grönland.
Varför läsa kursen?
 • Få förståelse om vikten att agera tidigt
 • Lär dig hur man identifierar problem
 • Få praktiska tips på agerande när problemet uppstått
Ämnesområde
Arbetsmiljö
Utbildningsnivå
Medel
Pris
3 500 kr/person
Gå 5 betala för 4
Omfattning

Digital halvdagsutbildning

09.00-12.00

Kurstillfällen
17 september 2024
Digital livekurs

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Jonas Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Utbildning i arbetsrätt och praktiska åtgärder. Förebygg och åtgärda problem med alkohol och droger i arbetslivet.