Att schemalägga för hälsa och effektivitet i vård och omsorg

Hur kan hälsan bevaras trots oregelbundna och obekväma arbetstider? Hur kan man schemalägga för att minska riskerna? Välkommen till en utbildning där forskning om arbetstider och hälsa möter praktik kring schemaläggning och arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg.
Sagt om utbildningen
"Innehållet var intressant, en mycket givande utbildning. Jag har haft mycket nytta av det som gavs på kursen, så tack!"
Lina Lindén, Klinikchef, Universitetsdjursjukhuset Uppsala

Beskrivning

Inom vård och omsorg är schemapusslet ofta särskilt svårlöst. Man behöver bolla med parametrar som dygnet-runt-verksamhet, många olika kompetenser, budgetpress, och inte minst hänsyn till patientsäkerheten och personalens långsiktiga hälsa.

På vår kurs får du höra den senaste forskningen om arbetstidernas påverkan på hälsan och vad som kännetecknar hälsosamma scheman. Men du får också ta del av praktiska perspektiv: hur omsätter man teorin i verklighet?

Kursen är en heldagsutbildning där föreläsning varvas av diskussioner och erfarenhetsutbyte. Deltagarna har möjlighet att i förväg skicka in och få scheman från den egna verksamheten analyserade av experterna. 

Vem riktar sig kursen Att schemalägga för hälsa och effektivitet i arbetslivet till?

Utbildningen vänder sig till schemaläggare, chefer med verksamhetsansvar, HR-personal, arbetsmiljöstrateger, skyddsombud m.fl.

Innehåll
 • Vilka hälsorisker finns med nattarbete och oregelbundna arbetstider och varför?
 • Hur ska man tänka kring trötthet och säkerhet för personal och vårdtagare?
 • Hur kan riskerna hanteras och minimeras?
 • Vilka verktyg finns förutom schemat för att förebygga ohälsa hos skiftarbetare?
 • Vad behöver cheferna tänka på?
 • Vad kan den anställde själv göra för att inte drabbas av sömnproblem och allvarlig trötthet
 • Vilka hälsoaspekter bör övervakas hos medarbetare som jobbar natt?
 • Vilka fem grundfaktorer finns för att skapa hälsosamma scheman?
 • Hur ska arbetstiderna organiseras för att man ska orka arbeta fram till pension?
 • Vilken information behöver man ha tillgång till för att fastställa bemanningskraven?
 • Hur vet du att du har en bra bemanning?
 • Hur säkerställer man rätt kompetens på rätt plats i rätt tid?
 • Vilka krav ställs i arbetstidslagen och hur omsätter man dessa krav i praktiken?
 • Vad gäller för rast, paus, beredskap och jour?
 • Arbetstidsmodell eller fast schema?
 • Vilka arbetstidsmodeller fungerar bra för vård och omsorg?
 • Fördelar och nackdelar med olika modeller?
 • Vad behövs för att få arbetstidsmodeller att fungera?
Föreläsare
Göran Kecklund
Göran Kecklund
Professor och föreståndare för Stressforskningsinstitutet.
Göran är sömn- och stressforskare och hans forskningsprofil är ”arbetstider, hälsa, säkerhet och trötthet”. Görans forskning har varit inriktad på hur skiftarbete påverkar sömn- och vakenhetsförmåga och vad störd sömn får för konsekvenser för hälsa och säkerhet
Ulla Olofsson
Ulla Olofsson
HR-strateg i Västerbottens läns landsting
Ulla arbetar med frågor om arbetsmiljö, schemaläggning och bemanning och har stor erfarenhet både från sjukvården och från kommunal verksamhet.
Varför läsa kursen?
 • Minska risken för olyckor och ohälsa som beror på arbetstider.
 • Ta del av den senaste och viktigaste forskningen kring arbetstider hälsa och sömn.
 • Få experternas synpunkter på scheman från din verksamhet!
 • Byt erfarenheter med andra i samma roll.
Ämnesområde
Arbetstider, bemanning och schemaläggning
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
8 400 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

1 utbildningsdag, välj mellan att delta på utbildningen digitalt eller på plats i centrala Stockholm.

9.30-16.30

Digi Live
Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm
För dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm!

Kurstillfällen

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Isabella Norén Creutz
Isabella Norén Creutz
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.
Lär dig schemalägga för hälsa och effektivitet inom vård och omsorg. Utbildningsdag som förenar forskning och praktik kring arbetstider.