Arbetstider och hälsan

Lär dig hur hälsan kan bevaras trots skiftarbete eller oregelbundna och obekväma arbetstider. På denna endagsutbildning lär du dig vad arbetsgivaren kan göra, vad den anställde kan göra och vad som är viktigt för att scheman ska vara långsiktigt hållbara.
Sagt om utbildningen
Fantastisk utbildare som generöst delade ut verktyg på ett tydligt lättsamt och humoristiskt sätt.
Sussie Land, HR-ansvarig, Leksands Knäckebröd AB

Beskrivning

Att arbetstiderna ska vara hälsosamma är ett krav i OSA-föreskriften (Organisatorisk och social arbetsmiljö). Samtidigt vet vi att nattarbete och oregelbundna arbetstider riskerar att orsaka sömnbrist och störning av den biologiska klockan. Risken ökar för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer och att dö i förtid.

Dåliga scheman ökar riskerna och bra scheman minskar dem. Men inte ens ett bra skiftschema innebär någon 100% garanti för att hälsoriskerna är låga. Skiftarbetarna och arbetsgivaren har ett delat ansvar för att skapa en långsiktigt hållbar arbetssituation så att ohälsa som beror på arbetstiderna minimeras.

På den här utbildningen får du ta del av den senaste och viktigaste forskningen om arbetstider, hälsa och sömn. Du får veta vad som utgör riskfaktorer i arbetsscheman och vad organisationen och individen kan göra för att minska hälsoriskerna med oregelbundna arbetstider.

Kursen är en heldagsutbildning med föreläsning och workshop. Här får deltagarna möjlighet att ta upp och diskutera praktiska problem med t ex schemaläggning och hur man hanterar olika utmaningar kopplade till verksamhetens arbetstider. Målet med workshopen är att inspirera och skapa förutsättningar för att utveckla nya lösningar, t ex genom att lära av andra verksamheters erfarenheter.

Du har möjlighet att skicka in och få scheman från din verksamhet analyserade och få förslag till förbättringar. Du får också stifta bekantskap med schema-analysverktyget Artur, som finns på Internet och är fritt att använda.

Vem riktar sig kursen Arbetstider och hälsan till?

Utbildningen vänder sig till schemaläggare, chefer med verksamhetsansvar, HR-personal, arbetsmiljöstrateger, skyddsombud m.fl.

Innehåll
 • Vilka hälsorisker finns med skift- och nattarbete?
 • Vad beror riskerna på?
 • Hur ska man tänka kring trötthet och säkerhet?
 • Hur kan riskerna hanteras och minimeras?
 • Finns det ett optimalt schema som passar alla?
 • Är självvalda arbetstider en bra lösning?
 • Hur skapar man långsiktigt hållbara scheman?
 • Vilka fem grundfaktorer finns för att skapa hälsosamma scheman?
 • Hur ska arbetstiderna organiseras för att man ska orka arbeta fram till pension?
 • Vad behöver cheferna tänka på?
 • Vad kan den anställde själv göra för att inte drabbas av sömnproblem och allvarlig trötthet?
 • Vilka verktyg finns förutom schemat för att förebygga ohälsa hos skiftarbetare?
 • Vilka hälsoaspekter bör övervakas hos medarbetare som jobbar natt?
Föreläsare
Göran Kecklund
Göran Kecklund
Professor
Göran är sömn- och stressforskare och hans forskningsprofil är ”arbetstider, hälsa, säkerhet och trötthet”. Görans forskning har varit inriktad på hur skiftarbete påverkar sömn- och vakenhetsförmåga och vad störd sömn får för konsekvenser för hälsa och säkerhet
Varför läsa kursen?
 • Förebygg ohälsa, sömnbrist och risker kopplade till arbetstider.
 • Lär dig både om organisatoriska faktorer och vad medarbetaren själv kan göra!
 • Få konkreta råd om verkliga scheman från din verksamhet!
 • Ta del av forskning som är både aktuell och användbar.
Ämnesområde
Arbetstider, bemanning och schemaläggning
Utbildningsnivå
Medel
Pris
8 900 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

1 utbildningsdag.

9.30-16.30

Digital livekurs

Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm
För dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm!

Kurstillfällen

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Jonas Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.
Gå utbildning med Sveriges expert Göran Kecklund och lär dig hur hälsan kan bevaras trots oregelbundna och obekväma arbetstider!