Konferenser vi minns

Arbetstidslagen drog rekordpublik

Genom åren har vi ofta varit först ute med konferenser om aktuella ämnen. När arbetstidslagen skulle träda i kraft 2006 satte vi ihop ett konferensprogram som lockade över 600 deltagare, vilket fortfarande är vårt deltagarrekord för ett och samma konferenstillfälle.

Den första konferensen om arbetstidslagen följdes av många fler och än i dag är frågor om arbetstider representerade i vårt utbildningsprogram. Några av våra populäraste utbildare idag debuterade på den historiska konferensen.

Rätt till heltid i kommunala sektorn

Vi har genomfört en hel rad konferenser om att införa rätt till heltid, eller som det nu har kommit att kallas heltidsnorm, i den kommunala sektorn.

I början var detta en fråga som fackförbundet Kommunal drev, men i våra konferenser har vi fått följa hur heltid har blivit något som de flesta är överens om som ett mål. Frågan gick från att handla om ifall det var möjligt till hur det ska göras, och vi fick vara en del i den utvecklingen!

Banbrytande föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Under många år hade frågan om reglering av den psykosociala arbetsmiljön stötts och blött. Vi hade givetvis följt debatten noga. Och samma stund som OSA-föreskrifterna släpptes började vi jobba på ett konferensprogram som givetvis drog fulla hus vid flera tillfällen, trots att vi den här gången var långt ifrån ensamma på bollen.

Mobbning på arbetsplatsen, en känslig fråga

Metodicums första konferens om arbetsplatsmobbning 2010 var välbesökt men hade ett spretigt program. Innan OSA-föreskrifterna och innan frågan uppmärksammades stort i och med TV-satsningen med Morgan Alling, var det svårt att belysa ämnet på ett bra sätt.

2013 fick vi dock kontakt med psykologen Stefan Blomberg som sedemera kommit att bli kanske Sveriges främsta expert inom området, och den norske forskaren Ståle Einarsen som tillsammans med sin kollega Helge Hoel är världsledande inom mobbningsforskning. Nu kunde vi presentera användbara begrepp och modern forskning i vårt konferensprogram

När Sverige 2014 fick sitt första rättsfall om mobbning som arbetsmiljöbrott, arrangerade vi en konferens som många var intresserade av, men som det var svårt att få föreläsare att medverka på. Man ville inte sticka ut hakan i det känsliga läget när två chefer dömts i tingsrätten för sin dåliga hantering av ett mobbningsfall, men där domen överklagats till nästa instans. När programmet var klart fick vi påringningar både från arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan där båda ansåg att programmet var partiskt men åt motsatt håll.

Efter konferenserna har samarbetet med Ståle Einarsen och Helge Hoel fortsatt och Arbetsmiljöforum erbjuder idag utbildningar i Faktaundersökning som metod att utreda och hantera mobbning. Metoden vinner mark i Sverige och betraktas av allt fler som ”golden standard” för svåra arbetsmiljöutredningar.