Intervju med Mikael Jansson

Mikael Jansson är förhandlingschef på Karlskrona kommun och har gått vår utbildning i diskrimineringsrätt, som ges i samarbete med Örebro universitet. Vi träffade honom under det sista av de fyra kurstillfällena.

”Därför gick vi tre personer från vår arbetsplats på kursen”

– Jämställdhet och diskriminering är prioriterade områden i Karlskrona kommun. Politikerna driver frågorna med målet om jämställda löner och att skapa förutsättningar för att alla ska ha rätt till heltid. Vi kände att vi behövde mer kunskap för att leva upp till målen. Därför passade Arbetsmiljöforums kurs så bra, berättar Mikael Jansson.

Han har gått utbildningen tillsammans med två andra från Karlskrona kommun och tycker att den varit berikande för dem i deras fortsatta arbete.
– Diskriminering är ett komplext ämne. Det finns många diskrimineringsgrunder och infallsvinklar, som blivit allsidigt belysta under utbildningen av experter från olika områden. Vi kan använda den kunskap vi får här ifrån i det praktiska arbetet i kommunen, säger Mikael Jansson.

En annan poäng med utbildningen är de diskussioner som uppstår vid kurstillfällena.
– Man får del av erfarenheter från andra verksamheter, inte bara kommuner utan också privata arbetsgivare, fackliga företrädare och konsulter.

Det är nyttigt att ta med sig.

Text: Du&jobbet, Hans Lundgren

Diskrimineringsrätt

Är lönerna rättvisa? Behandlas föräldrar lika? Hur rekrytera säkert? Hur påverkas vi av EU:s direktiv? Det är bara några frågor där kunskaper i diskrimineringsrätt är viktiga.

Diskrimineringsrätt blir allt mer uppmärksammat. För arbetsgivare är kunskaperna inom området viktiga framförallt för att förebygga tvister. För fackliga företrädare är det angeläget att kunna företräda medlemmarna på bästa möjliga vis. 

Anordnare: Arbetsmiljöforum i samarbete med Örebro universitet. 

För vem: Aktuell för praktiserande jurister, dig med HR-befattning, fackliga företrädare, myndighetsföreträdare och er som på annat sätt jobbar med likabehandling, mångfalds- och diskrimineringsfrågor.

Innehåll: Kursen ger bland annat kunskap om mobbning och kränkande särbehandling, indirekt och direkt diskriminering, rättigheter och skyldigheter från rekrytering till uppsägning, diskrimineringsgrunder och aktuella domar.

Hur: Distanskurs med fyra sammankomster.

Inga behörighetskrav

Läs mer om kursen: Diskrimineringsrätt 7,5 högskolepoäng