Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Deltagare

- Kristina Boldt Fischier, HR-specialist, SEB
Ger bra grundförståelse för arbetsmiljölagen. Chefer skulle jag rekommendera gå den här utbildningen.

- Malin Aronsson, Verksamhetschef, Allomsorg, Stockholm
Den är bra! Vi var flera personer från jobbet som deltog och kursen gav en väldigt bra och gemensam grund att stå på i arbetsmiljöarbetet. Jag rekommenderar absolut andra att gå den här utbildningen!

- Helen Lundstedt, Verksamhetsansvarig, delägare, Baltazar Förskolor AB, Stockholm
Utbildning är A och O – ett krav! Jag uppskattade gruppdiskussionerna och har fått en bra helhetsbild och fått ta del av bra exempel och verktyg för att skapa strategier för arbetsmiljöarbetet.

- Mathias Börjesson, Tillsynsman, Kungliga Vitterhets -Historie och Antikvitetsakademins egendom i Stensjö by
Jag lärde mig hur vi kan lägga upp rutiner för en bättre arbetsmiljö; dels hur vi kan förbättra kommunikationen och dels för säkerheten genom att motverka missförstånd och ohälsa. Jag uppskattar att utbildningen tar upp frågor om hur ett ledarskap ska fungera och hur man kan få in mer glädje i arbetslivet samt vilken väg man konkret går för att förbättra arbetsmiljön.

Läs mer om utbildningen i Systematiskt arbetsmiljöarbete