Fördelarna med en skräddarsydd utbildning är flera

Dels anpassas den skräddarsydda utbildningen utefter era specifika förhållanden och leds av en expert på området men den ger också hela (eller delar av) organisationen en gemensam kunskap som förbättrar samsynen på utmaningarna och gör det lättare att arbeta fram lösningarna i er organisation.

  • Utbildningen anpassas efter era behov
  • Föreläsaren får en konsultativ roll och möjlighet att bygga upp kursen kring riktiga frågeställningar och verkliga nyckeltal som finns i er verksamhet.
  • Alla på företaget/organisationen får exakt samma utbildning
  • Det blir mer kostnads- och tidseffektivt jämfört med att skicka alla deltagarna på t.ex. en öppen utbildning 

Vilket utbud finns det?

Samtliga utbildningar i det öppna utbildningsprogrammet kan anpassas efter de förutsättningar och behov som ni har på er arbetsplats.

Med utgångspunkt i våra experters kompetens, och i nära samråd med er, anpassas den ordinarie utbildningen efter era specifika behov och önskemål. Tillsammans med er kan vi även utveckla arbetsmiljöutbildningar som normalt inte ingår i vårt ordinarie program.  

Att tänka på innan du planerar en skräddarsydd insats

Med bra planering blir också anpassningen av innehållet till era förutsättningar bättre.

På vilken nivå ska utbildningsinsatsen vara? Har alla samma erfarenheter bakgrund eller behöver insatsen anpassas efter olika behov? 
Hur många ska delta? Om ni är fler än 20 personer är det ofta lämpligt att dela upp utbildningsinsatsen i flera delar alternativt använda er av flera föreläsare.
Hur bråttom har ni? Det måste finnas tid både för medarbetare och ledning att förbereda sig. Ni behöver tänka igenom vad ni vill få ut av utbildningsinsatsen samt vilka frågeställningar som finns idag inom verksamheten.