Bokningsvillkor

Här hittar du de bokningsvillkor och avbokningsregler som gäller för våra utbildningar och konferenser.

Bokningsvillkor

Efter att du mottagit bokningsbekräftelse från Arbetsmiljöforum är din anmälan bindande, men är ombokningsbar fram till fyra veckor före utbildningsstart. Se Avbokningsregler för vad som gäller om du därefter ändå skulle behöva boka av eller boka om din plats.

Betalning

Kursavgift betalas i förskott vid anmälan mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar.

Inställd eller flyttad utbildning

Arbetsmiljöforum förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.

Avbokningsregler utbildningar och konferenser

Avbokning meddelas skriftligt.

  • Vid av- eller ombokning 2 – 4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften.
  • Om av- eller ombokning 0 – 2 veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.
  • Vid av- eller ombokning av internatutbildning 0 – 8 veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.
  • Vid förhinder kan du alltid överlåta din plats till annan person i samma företag. Meddela alltid oss om detta.
  • Vid sjukdom är anmälan avbokningsbar mot uppvisande av läkarintyg.

Avbokningsregler för skräddarsydda och interna utbildningar

Avbokning meddelas skriftligt.

  • Vid av- eller ombokning 2 – 4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften.
  • Om av- eller ombokning sker 0 – 2 veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.

I de fall där Arbetsmiljöforum har haft kostnader i samband med överenskomna anpassningar av utbildningsupplägg, material mm är kunden skyldig att ersätta Arbetsmiljöforum för dessa kostnader om de har uppstått innan avbokningen skett.