Vår och arbetsmiljöns historia anno 1905

Arbetsmiljöforum har sina rötter i den anrika Föreningen för Arbetarskydd som bildades 1905 av yrkesinspektören Thorvald Fürst tillsammans med framstegsvänliga eldsjälar – bl a prins Eugén – för att främja ett säkert arbetsliv.

Från dåtid till nutid

För att främja ett säkert arbetsliv 1905 började föreningen arbeta med att förhindra svåra olyckor och dödsfall i industrin. Det gjorde man genom att bl a sprida information, anordna utställningar av skyddsutrustning och genom att ge ut en tidning. Tidningen kom ut första gången 1913 under namnet Arbetarskyddet. 1970 bytte tidningen namn till Arbetsmiljö, och 1999 blev den Du&jobbet.

Under senare delen av 1900-talet utvecklades en bred representation i huvudmannagruppen då verksamheten övertogs av arbetsmarknadens parter, det vill säga fack- och arbetsgivarorganisationer.  Förutom arbetsmarknadens parter representerades forskningsorganisationer, arbets-och miljömedicinska enheter, myndigheter och intresseorganisationer.

I början på 2000-talet övergick den ideella verksamheten till bolagsform. Samarbetet med de tidigare huvudmännen fortsatte och fler företrädare för arbetslivet valde att ingå i våra idéråd, referensråd, advisoryboard och styrgrupper. Arbetsmiljöforum har under åren haft mer än 60 olika huvudmän från såväl näringsliv, myndigheter, forskningsorganisationer, konsultföretag, specialistorganisationer, företagshälsovården, universitet, fackförbund, arbetsgivarorganisationer m.fl.

Verksamheten har idag, med vår dryga 100-åriga historia, en stark och unik position i arbetslivs- och arbetsmiljösverige.
Arbetslivet, arbetsmiljön och utmaningarna ser tack och lov väldigt annorlunda ut idag än de gjorde när arbetet startade för över 100 år sedan men vi fortsätter i samma anda arbetet med att sprida information och driva på utvecklingen för ett friskt och hållbart arbetsliv.

 

Se filmen om 100 år för en bättre arbetsmiljö